Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
11. 05-02-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii -znak sprawy SKMMU.086.68.19.

Termin otwarcia ofert: 21.02.2020 r. godz.11:00

12. 04-02-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej i ręczników ( Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych ( Zadanie nr 2)-znak sprawy SKMMU.086.1.20.

Termin otwarcia ofert:12.02.2020 r. godz.11:00

 

Zmiana terminu otwarcia ofert na 19.02.2020 godz.11

Informacja o wyborzze oferty najkorzystniejszej_10.03.2020 r.

13. 15-11-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż biletów PKP SKM przez aplikację mobilną - znak sprawy SKMMU.086.63a.18.

Termn otwarcia ofert: 28.11.2019 r.

 

14. 13-11-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania w formule "projektuj i buduj" pn.: "wbudowanie dwóch rozjazdów (półtrapezu) na linii nr 250 w stacji Gdynia Główna w km około 22.550 do 22.70 wraz z przebudową sieci trakcyjnej, instalacją sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów" - znak sprawy SKMMU.086.58.19.

Termn otwarcia ofert: 26.11.2019 r.

15. 05-11-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja kładki dla pieszych - zadanie nr 1 oraz modernizacja schodów terenowych - zadanie nr 2, w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo - znak sprawy SKMMU.086.51a.19.

Termn otwarcia ofert: 27.11.2019 r.

16. 31-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest fizyczna ochrona osób i mienia na infrastrukturze kolejowej linii nr 250 Gdańsk Śródmieście - Rumia Janowo - znak sprawy SKMMU.086.46.19.

Termn otwarcia ofert: 23.12.2019 r.

17. 31-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest usługa utrzymania infratsruktury kolejowej linii nr 250 Gdańsk Główny - Rumia oraz PRT Wejherowo należących do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy SKMMU.086.54.19.

Termn otwarcia ofert: 18.11.2019 r.

18. 24-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kontrola okresowa i badania diagnotyczne linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny- Rumia SKM w zakresie obiektów i urządzeń srk - znak sprawy SKMMU.086.56.19.

Termn otwarcia ofert: 06.11.2019 r.

19. 24-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowe czyszczenie kanałów przeglądowo-naprawczych zlokalizowanych na torach nr 262, 263, 264, 265, międzytorza nr 262, 262/263, 263/264 w hali napraw taboru C-4 oraz technologicznych osadników ściekowych na stacji Gdynia Cisowa Postojowa dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  - znak sprawy SKMMU.086.55.19.

Termin otwarcia ofert: 04.11.2019 r.

20. 16-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są kompleksowe usługi utrzymania w czystości zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych) na stacjach: Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna - znak sprawy SKMMU.086.52.19.

Termn otwarcia ofert: 15.11.2019 r.

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.