Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
831. 23-11-2007
Zreazlizowano

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych w formie papierowej :

- 7500 sztuk o nominale 50 zł każdy,

na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla pracowników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: 2007-11-23
832. 21-11-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/74/07 na sukcesywne dostawy 116 sztuk osłony przekładni zębatej wykonanej wg rys. 6B075000-2-00

Pobierz dokumenty: 2007-11-21
833. 21-11-2007
Zreazlizowano

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMU-ZP/N/76/07 na sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych

Pobierz dokumenty: 2007-11-21
834. 19-11-2007
Zreazlizowano

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMU-ZP/N/76/07 na sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych

Działając na podstawie art. 63 ust. 3 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, udostępnia kopię protestu wniesionego w dniu 19 listopada bieżącego roku

Wzywamy Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Pobierz dokumenty: 2007-11-19
835. 13-11-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/76/07 na sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: 2007-11-13
836. 12-11-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/80/07 na sukcesywne dostawy odzieży roboczej

Pobierz dokumenty: 2007-11-12
837. 09-11-2007
Zreazlizowano

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku warsztatowo biurowym C-3 dla PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. , Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań.

Pobierz dokumenty: 2007-11-09
838. 07-11-2007
Zreazlizowano

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/70/07 na wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku warsztatowo biurowym C-3 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

Pobierz dokumenty: 2007-11-07
839. 05-11-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/77/07 na wykonanie remontu wiaty na przystanku osobowym Gdańsk Politechnika dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: 2007-11-05
840. 29-10-2007
Zreazlizowano

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie, usunięcie wychlapów oraz poprawienie geometrii torów 501 i 502 linii kolejowej nr 250 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – znak: SKMMU – ZP/N/69/07

Pobierz dokumenty: 2007-10-29

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.