Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
101. 18-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w Gdańsku w km 3,633-4,058 linii kolejowej nr 250" - znak: SKMMS.ZP.N.05.16

102. 15-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową pn.: "Przebudowa pomieszczeń na Dworcu Podmiejskim na Stacji Gdynia Główna" - znak: SKMMS.ZP.N.6.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
103. 14-03-2016

dot. przetargu nieograniczonego -  znak: SKMMS.ZP.N.43.15 - utrzymanie porządku i czystości na stacjach kolejowych i przystankach osobowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty 14.03.2016
104. 09-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.04.16

105. 02-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie regulacji torów - znak: SKMMS.ZP.N.1.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
106. 01-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę przewodów jezdnych - znak: SKMMS.ZP.N.8.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
107. 12-02-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia oraz taboru PKP SKM wraz z infrastrukturą PKP SKM na linii kolejowej nr 250 - znak: SKMMS.ZP.N.42.15

108. 11-02-2016

dot. przetargu nieograniczonego -  znak: SKMMS-ZP/N/47/15 - obsługa techniczna poziomu utrzymania P4 z podniesieniem funkcjonalności czterech ezt EN57

 

Pobierz dokumenty: wybór oferty 11.02.2016
109. 02-02-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania - P4 (naprawa rewizyjna) z podniesieniem funkcjonalności dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71 - znak: SKMMS.ZP.N.48.15

110. 29-01-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach osobowych - znak: SKMMS.ZP.N.43.15

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.