Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
631. 29-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

 

W związku z przedłużającym się okresem udzielania odpowiedzi na kolejne pytania zadane w toku postępowania, Zamawiający przedstawia w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wydłużeniu ulega termin składania ofert

Pobierz dokumenty: zmiana ogłoszenia
632. 24-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania, modyfikację ogłoszenia o zamówieniu, modyfikację SIWZ, projektu umowy oraz OPZ.

Pobierz dokumenty: modyfikacja II
633. 23-11-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wybór doradcy celem pozyskania finansowania dłużnego

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
634. 22-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikację SIWZ i projektu umowy

Pobierz dokumenty: modyfikacja
635. 20-11-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kontrola biletów w pociągach Zamawiajacego

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
636. 19-11-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/36/10 - na modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych

Pobierz dokumenty: dokumentacja_przetargowa
637. 18-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz dokumenty: zmiana ogłoszenia
638. 17-11-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Badanie należy przeprowadzić w terminie do 15.03.2011 r.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz składania ofert zawarte są Warunkach Zamówienia, które są zamieszczone na stronie internetowej www.skm.pkp.pl oraz można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 308

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu (0-58) 721-28-37 lub (058) 721 27 16

Oferty należy złożyć do 30 listopada  2010 r.  w siedzibie spółki.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez zamawiającego.

 

dokumentacja

639. 10-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu modyfikację dokumentu "Opis przedmiotu zamówienia"

Pobierz dokumenty: OPZ
640. 08-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/52/10 na dostawę bonów towarowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.