Aktualne

Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na naprawę nawierzchni zewnętrznej prowadzącej do pomieszczeń warsztatowych Sopot Wyścigi

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę nawierzchni zewnętrznej prowadzącej do pomieszczeń…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą: „Remont instalacji wentylacyjnej mechanicznej pomieszczeń Akumulatorowni Zasadowej oraz pomieszczenia ładowania wózków jezdniowych dla stacji Gdynia Cisowa Postojowa budynek socjalno-warsztatowy C-3 użytkowanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A” - znak: SKMMU.086.18a.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą:…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: modernizacja wiaduktu kolejowego żelbetowego w km. 22,160 linii kolejowej nr 250 SKM w Gdyni Stoczni - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.27.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja wiaduktu kolejowego…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są roboty związane z podbiciem stabilizacyjnym torów głównych zasadniczych nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny- Rumia przez wysokowydajną podbijarkę torową- znak: SKMMU.086.31.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są roboty związane z podbiciem stabilizacyjnym…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem międzytorza dla zadania pn. „Odwodnienie międzytorza torów nr 501 i 502 w km 13.250 – 13.395” (przystanek Sopot Kamienny Potok) - znak: SKMMU.086.14a.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem międzytorza…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Modyfikacja instalacji sprężonego powietrza, polegająca na dostarczeniu i montażu 3 sztuk sprężarek wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, gwarantujących zasilanie sprężonym powietrzem hali napraw taboru oraz dwóch pomieszczeń technicznych (myjni i oczyszczalni ścieków) znajdujących się na terenie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. przy ulicy Morskiej 350A w Gdyni” - znak: SKMMU.086.29.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modyfikację instalacji sprężonego powietrza, polegająca na…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i dostawy: szyn kolejowych 49E1 o jednostkowej długości 30mb, gatunek stali R260, odmiana „S”, klasa AX wykonane zgodnie z normą PN-EN 13674-1 ILK3d – 518/03/07 w ilości (78,38 Ton) – 62 szt. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.30.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawy: szyn kolejowych 49E1 o jednostkowej długości…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku C-3 oraz C-4 na terenie PKP SKM w Trójmieście znak: SKMMU.086.21A.21

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zadanie 1 – Dostawa nakładek węglowych do odbieraka prądu typu AKP-4E-GM oraz 5ZL-GM wykonana z materiału RH 83 M6 lub SK-162; Zadania 2 – Dostawa nakładek węglowych do odbieraka prądu typu AKP-4E/RYTM i 5ZL/RYTM wykonane z materiału MY7A2; Zadania 3 – Dostawa nakładek węglowych ADD do odbieraka prądu 160EC typ T - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.24.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia: Zadanie 1 – Dostawa nakładek węglowych do…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (witryny chłodnicze) znajdujące się w przejściu pod torami Gdańsk Żabianka- AWFiS

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dotyczącej zadania pn. ,,Poprawa stanu izolacji sieci ciepłowniczej na odcinku z komory ciepłowniczej K-603 do komory: K1 wraz z doborem, weryfikacją przekrojów rur transmisji czynnika grzewczego”.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaży podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPOS na stacji Gdańsk Żabianka-AWFiS (zadanie 1), Luzino (zadanie 2), Kartuzy (zadanie 3)- znak: SKMMU.086.22.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaży podróżnym biletów kartkowych i z…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na modernizację kanalizacji sanitarnej obiektu A-13 na stacji Gdynia Cisowa Postojowa w celu wstępnego podczyszczania ścieków przed odprowadzeniem przez miejską sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w Rumi.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację kanalizacji sanitarnej obiektu A-13 na stacji…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku C-3 oraz C-4 na terenie PKP SKM w Trójmieście znak: SKMMU.086.21.21

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienia wiaty peronowej Gdańsk Politechnika

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą: „Remont instalacji wentylacyjnej mechanicznej pomieszczeń Akumulatorowni Zasadowej oraz pomieszczenia ładowania wózków jezdniowych dla stacji Gdynia Cisowa Postojowa budynek socjalno-warsztatowy C-3 użytkowanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A” - znak: SKMMU.086.18.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą:…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru, znak sprawy SKMMU.086.25.21

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zadanie 1 – Szyny kolejowe 49E1 o jednostkowej długości 30mb, gatunek stali R260, odmiana „S”, klasa AX wykonane zgodnie z normą PN-EN 13674 -1 ILK3d – 518/03/07 w ilości (85,96 Ton) – 68 szt.; Zadanie 2 – Podrozjazdnice sosnowe nasycone typ IB S49 -1:9 -190 do rozjazdu zwyczajnego – ok. 32,188 m3 i podrozjazdnice sosnowe nasycone typ IB S49 -1:9 -190 do rozjazdu krzyżowego – ok. 12,14 m3; Zadanie 3 – Podkłady sosnowe nasycone typ IIB nienawiercane – 600 szt. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.20.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 – Szyny kolejowe 49E1 o jednostkowej długości 30mb,…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.19.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1)…

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO