Aktualne

Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sukcesywny zakup filtrów do autobusów szynowych i sprężarek

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy smarów i olejów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.17.20.

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.14.20.

Czytaj więcej
Aktualne

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno-ruchowej producenta podzespołów do elektrycznych zespołów trakcyjnych

Czytaj więcej
Aktualne

Remont pomieszczeń budynku Tokarni Podtorowej 13R znajdującej się na terenie PKP SKM Gdynia Cisowa Postojowa

Czytaj więcej
Aktualne

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Czytaj więcej
Aktualne

Remont warsztatów kasowników w budynku posterunku rewidentów na terenie placu przydworcowego Gdańsk Główny

Czytaj więcej
Aktualne

Przebudowa muru oporowego w km 3,633-4,085 linii kolejowej nr 250 w Gdańsku - etap 2

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z funduszy europejskich

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Ustawy Prawo zamówień

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO