Aktualne

Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowe czyszczenie kanałów naprawczych zlokalizowanych na torach nr 48, 46 w hali zlokalizowanej na bocznicy PRT Wejherowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.33.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe czyszczenie kanałów naprawczych zlokalizowanych na…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej linii nr 250 Gdańsk Główny- Rumia oraz PRT Wejherowo należących do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.36.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa odzieży identyfikacyjnej (Zadanie nr 1), koszul mundurowych (Zadanie nr 2), toreb i plecaków (Zadanie nr 3)- znak sprawy: SKMMU.086.39.20

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej (Zadanie nr 1),…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wycinka drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej nr 250- znak: SKMMU.086.31.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej nr…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn: „Konserwacja, utrzymanie i wykonanie napraw bieżących wind użytkowanych przez PKP SKM” - znak: SKMMU.086.28.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Konserwacja, utrzymanie i wykonanie napraw…

Czytaj więcej
Aktualne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: ułożenie gresu na posadzce w pomieszczeniu biurowym nr 243 w budynku socjalno-administracyjnym C-3 na terenie zamkniętym kolejowym Gdynia Cisowa Postojowa

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na – ułożenie gresu na posadzce w pomieszczeniu biurowym nr…

Czytaj więcej
Aktualne

Dostawa lekkich aluminiowych drzwi bocznych automatycznych (wejściowych) na dwa pojazdy EN71, z opcją zwiększenia przedmiotu zamówienia o jeden pojazd EN57

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na dostawę lekkich aluminiowych drzwi bocznych automatycznych…

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka toru nr 501 linii kolejowej nr 250 od km 0,530 do 0,970

Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka toru nr 501 linii kolejowej nr 250 od km 0,530 do 0,970 - znak: SKMMU.086.34.20

Termin otwarcia…

Czytaj więcej
Aktualne

Dostawa czterech nowych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu S700K stosowanych na linii kolejowej nr 250. Dwa z nich powinny być lewe: rodzaj C25106-A141-A249 oraz dwa prawe: rodzaj C25106-A141-A250

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na dostawę czterech nowych elektrycznych napędów zwrotnicowych…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie pn: „Modernizacji wind nr 1 i 3 zamontowanych w budynku warsztatowo-biurowym C3, klatka I i IV na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegająca na wymianie dźwigów osobowych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniami TDT”- znak: SKMMU.086.29.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pn: „Modernizacji wind nr 1 i 3 zamontowanych w budynku…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej 250”

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności…

Czytaj więcej
Przetargi

dostawa rozjazdów zwyczajnych

przetarg nieograniczony SKMMU.86.20.20 - przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 8 kolejowych rozjazdów zwyczajnych typu Rz 49E1 o promieniu toru…

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 z poprawą funkcjonalności na pojeździe ezt serii EN57 nr 1737

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 z poprawą funkcjonalności…

Czytaj więcej
Aktualne

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z funduszy europejskich

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Ustawy Prawo zamówień

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO