Informacje dla niepełnosprawnych

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04 grudnia 2009 r. na mocy art. 19 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007/WE osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej bilety oferowane są bez dodatkowych opłat. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła w podróży inna osoba, chyba, że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z zasadami dostępu, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia. Zapis ten oznacza, że osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej zdolności ruchowej nie musi zgłaszać faktu przejazdu bez ważnego biletu kierownikowi pociągu. Wystarczy zajęcie miejsca w wagonie.

 

Ponadto w przypadku:

  • odprawy lub ujawnienia braku biletu osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej w pociągu - nie wolno pobierać opłaty za wydanie/skasowanie biletu,
  • w celu zorganizowania pomocy podczas podróży pociągami SKM, niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą zgłaszać się pod numerem tel. 58 721-12-11.

 

Poniżej przestawiamy wykaz wind oraz podjazdów na poszczególnych stacjach i przystankach linii kolejowej zarządzanej przez:

1) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o:

1. Rumia Janowo - winda od strony ul. Sobieskiego

2. Rumia Janowo - winda na peronie

3. Rumia Janowo - winda od strony ul. Kolejowej

4. Gdynia Cisowa - winda przy wejściu na peron

5. Gdynia Cisowa - winda od strony ul. Chylońskiej

6. Gdynia Chylonia - winda przy wejściu na peron

7. Gdynia Główna - winda przy wejsciu od strony Dworca Podmiejskiego oraz podjazd przy wejściu od strony Dworca

Głównego

8. Gdynia Wzg.Św.Maks. - winda przy wejściu na peron

9. Sopot Kamienny Potok - winda przy wejściu na peron

10. Sopot - windy przy każdym wejściu na peron

11. Sopot Wyścigi - winda przy wejściu na peron

12. Gdańsk Żabianka-AWFiS - winda przy wejściu na peron

13. Gdańsk Żabianka AWFiS - winda od strony ul. Subisława

14.Gdańsk Żabianka AWFiS - winda od strony ul. Bitwa Oliwska

15. Gdańsk Oliwa - winda przy wejściu na peron

16. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet - winda przy wejściu na peron - wejście od strony stacji Gdańsk Główny

17. Gdańsk Zaspa - przejście w poziomie szyn z podjazdem od strony stacji Gdynia Główna

18. Gdańsk Wrzeszcz - windy przy każdym wejściu na peron

19. Gdańsk Politechnika - winda przy wejściu na peron

20. Gdańsk Główny - winda przy wejściu na peron 3

21. Gdańsk Śródmieście - winda z peronu na pasarellę

22. Gdańsk Śródmieście -  windy 1 na pasarelii

23. Gdańsk Śródmieście - winda 2 na pasarelii

 

2) Pomorską Kolej Metropolitalną:

1. Gdańsk Strzyża - winda przy wejściach na peron

2. Gdańsk Niedźwiednik - winda przy wejściach na peron

3. Gdańsk Brętowo - winda przy wejściach na peron

4. Gdańsk Jasień  - winda przy wejściach na peron

5. Gdańsk Kiełpinek - winda przy wejściach na peron

6. Gdańsk Matarnia - winda przy wejściach na peron

7. Gdańsk Port Lotniczy - winda przy wejściach na peron

8. Gdańsk Rebiechowo - winda przy wejściach na peron

 

Informujemy również, że informacje na temat dostępności peronów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz o dostępności infrastruktury dworcowej dla osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ .

 

 

 

Ważne informacje

brak nowości na liście.

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.