Tabele opłat

Wybierz rodzaj biletu:

Odległość (km):
Bilet upoważnia do przejazdu jednorazowego
Wymiar ulgi Cena
Normalny 3,80 zł
Ulga 25% 2,85 zł
Ulga 33% 2,55 zł
Ulga 37% 2,39 zł
Ulga 49% 1,94 zł
Ulga 50% 1,90 zł
Ulga 51% 1,86 zł
Ulga 78% 0,84 zł
Ulga 93% 0,27 zł
Ulga 95% 0,19 zł
Ulga 100% 0,00 zł

Wykaz ulg:

Ulga 25% przysługuje:

 • Osoby, które ukończyły 60 lat.

Ulga 33% przysługuje:

 • Nauczyciele

Ulga 37% przysługuje:

 • Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, do ukończenia 24 roku życia
 • Inwalida wojenny wojskowy (inna niż I grupa)/ emeryt/rencista 2 razy w roku na podstawie zaświadczenia/ weteran/ cywilna niewidoma ofiara działań wojennych całkowicie niezdolna do pracy
 • Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • Inwalidzi wojenni/wojskowi w stopniu innym niż znaczny
 • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (II,III gr)
 • Zniżka dla posiadaczy Karty Polaka

Ulga 49% przysługuje:

 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Ulga 50% przysługuje:

 • Osoby, których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50%

Ulga 51% przysługuje:

 • Działacz opozycji antykomunistycznej oraz osoba represjonowana z powodów politycznych
 • Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami , rencistami i inwalidami
 • Student do ukończenia 26 roku życia/ doktorant do ukończenia 35 roku życia

Ulga 78% przysługuje:

 • Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
 • Zniżka dla dzieci/ młodzieży niepełnosprawnej lub jego opiekuna wyłącznie przy przejazdach określonych w ustawie (np. z miejsca zamieszkania do szkoły lub na turnus rehabilitacyjny i z powrotem)
 • Inwalida wojenny i wojskowy zaliczeni do I gr.
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji

Ulga 93% przysługuje:

 • Zniżka dla osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)

Ulga 95% przysługuje:

 • Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr)
 • Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr.)

Ulga 100% przysługuje:

 • Dzieci do 4 lat

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO