Tabele opłat

Wybierz rodzaj biletu:

Odległość (km):
Bilet upowaznia do nieograniczonej liczby przejazdów w relacji "tam i z powrotem" wybranej przez podróznego przez okres jednego miesiąca.
Wymiar ulgi Cena
Normalny 88,00 zł
Ulga 10% 79,20 zł
Ulga 33% 58,96 zł
Ulga 37% 55,44 zł
Ulga 49% 44,88 zł
Ulga 50% 44,00 zł
Ulga 51% 43,12 zł
Ulga 78% 19,36 zł
Ulga 93% 6,16 zł

Wykaz ulg:

Ulga 10% przysługuje:

  • Osoby, które ukończyły 60 lat.

Ulga 33% przysługuje:

  • Nauczyciele

Ulga 37% przysługuje:

  • Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Ulga 49% przysługuje:

  • Rodzice lub małzonkowie rodziców rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, do ukończenia 24 roku życia

Ulga 50% przysługuje:

  • Osoby, których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50%

Ulga 51% przysługuje:

  • Student do ukończenia 26 roku życia/ doktorant do ukończenia 35 roku życia

Ulga 78% przysługuje:

  • Zniżka dla dzieci/ młodzieży niepełnosprawnej lub jego opiekuna wyłącznie przy przejazdach określonych w ustawie (np. z miejsca zamieszkania do szkoły lub na turnus rehabilitacyjny i z powrotem)

Ulga 93% przysługuje:

  • Zniżka dla osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO