Kontakt

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000076705

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192488478

Nr rej. BDO: 000124414

Kapitał zakładowy: 168 119 000,00 zł

 

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku

88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Uwaga: Wszystkie pola są wymagane

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jakim jest konieczność rozpatrzenia sprawy, z którą się Państwo do nas zgłaszają.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia. Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Tokarska kontakt: daneosobowe@skm.pkp.pl.

Szczegóły w polityce prywatności.

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Spółki:

tel. +48 58 721 29 11

lub tel. +48 573 446 855

tel. +48 58 721 27 50

fax 58 721 29 91

pon.-pt.: godz. 7.30-15.00

e-mail: skm@skm.pkp.pl

 

Informacja SKM:

tel. +48 58 721 21 70

lub tel. +48 573 446 856

całodobowo

 

Reklamacje

tel. +48 58 721 27 78

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

 

Windykacja

tel. +48 58 721 29 76

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

e-mail: windykacja@skm.pkp.pl

 

Punkt Rzeczy Znalezionych

tel. +48 58 721 28 16

pon.-pt.: godz. 7.30-14.30

e-mail: biurorz@skm.pkp.pl

 

SOK PKP SKM:

tel. +48 58 721 11 72

lub tel. +48 573 446 857

tel kom. +48 668 163 171

fax 58 781 97 30

całodobowo

 

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Tokarska

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

daneosobowe@skm.pkp.pl

tel. +48 58 721 29 69

 

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.