Kontakt

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000076705

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192488478

Kapitał zakładowy: 163 719 000,00 zł

 

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku

88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Uwaga: Wszystkie pola są wymagane

Obrazek CAPTCHA dla zabezpieczenia przed SPAM'em

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że Administratorem Danych osobowych Pani/Pana jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zapisy Instrukcji Kancelaryjnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  Sp. z o.o. SKM A-1 przyjętej Uchwałą nr 55/2013 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w dniu 18 marca 2013 r. (z późn. zm.).

Administrator Danych informuje, że osoba, która udostępniła swoje dane ma dostęp do tych danych, może zgłaszać wnioski o aktualizację tych danych oraz o usunięcie danych.

Dane kontaktowe

Sekretariat Spółki:

tel. 58 721 29 11

tel. 58 721 27 50

fax 58 721 29 91

pon.-pt.: godz. 7.30-15.00

e-mail: skm@skm.pkp.pl

 

Informacja SKM:

tel. 58 721 21 70

całodobowo

 

Reklamacje

tel. 58 721 27 78

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

 

Windykacja

tel. 58 721 29 76

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

e-mail: windykacja@skm.pkp.pl

 

Punkt Rzeczy Znalezionych

tel. 58 721 28 16

pon.-pt.: godz. 7.30-14.30

e-mail: biurorz@skm.pkp.pl

 

SOK:

tel. 58 721 11 72

tel kom. 668 163 171

fax 58 781 97 30

całodobowo

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.