Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
51. 30-12-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej, koszul mundurowych, toreb i plecaków oraz swetrów z dzianiny - znak postępowania:SKMMMS.ZP.N.46.16

52. 23-12-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy napędów drzwiowych i układów sterowania oraz wsparcie techniczne podczas montażu napędów drzwiowych do pojazdów ezt - znak postępowania:SKMMMS.ZP.N.50.16

 

Termin otwarcia ofert - 30 stycznia 2017 roku.

53. 10-12-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie obsługi technicznej piątego poziomu utrzymania (P5) wraz z modernizacją wózka motorowego WM-15A - znak postępowania:SKMMMS.ZP.N.42.16

 

Termin otwarcia ofert - 16 stycznia 2017 roku.

54. 15-11-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie torów odstawczych i peronu Gdańsk Śródmieście" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.38a.16.

Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 roku, godz. 11.00.

 

55. 02-11-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. wystawia na sprzedaż wraki sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EW-58. W załączeniu dokumentacja przetargu.

Termina składania ofert - 14 listopada 2016 roku godz. 10.00.

56. 29-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMMS.ZP.N.39.16

Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2016 roku, godz. 11.00.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zebranie odbędzie się 22 listopada 2016 roku w sali 227 od godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego.

57. 28-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową usługę utrzymania w czystości zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.43.16.

 

Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2016 roku, godz. 10.00.

58. 28-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie obsługi technicznej trzeciego poziomu utrzymania P3 trzynastu spalinowych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.41.16.

Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2016 roku, godz. 11.00.

 

59. 21-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie torów odstawczych i peronu Gdańsk Śródmieście" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.38.16.

Termin otwarcia ofert: 4 listopad 2016 roku, godz. 11.00.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
60. 19-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) z poprawą funkcjonalności na elektrycznym zespole trakcyjnym serii EN 57-969 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.48.16.

Termin otwarcia ofert: 4 listopad 2016 roku godz. 11.00.

 

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.