Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
51. 29-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMMS.ZP.N.39.16

Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2016 roku, godz. 11.00.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zebranie odbędzie się 22 listopada 2016 roku w sali 227 od godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego.

52. 28-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową usługę utrzymania w czystości zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.43.16.

 

Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2016 roku, godz. 10.00.

53. 28-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie obsługi technicznej trzeciego poziomu utrzymania P3 trzynastu spalinowych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.41.16.

Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2016 roku, godz. 11.00.

 

54. 21-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie torów odstawczych i peronu Gdańsk Śródmieście" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.38.16.

Termin otwarcia ofert: 4 listopad 2016 roku, godz. 11.00.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
55. 19-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) z poprawą funkcjonalności na elektrycznym zespole trakcyjnym serii EN 57-969 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMS.ZP.N.48.16.

Termin otwarcia ofert: 4 listopad 2016 roku godz. 11.00.

 

56. 19-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej platformy z hydrauliczną wychylną skrzynią ładunkową - znak: SKMMS.ZP.N.44.16

Pobierz dokumenty: ogłoszenie siwz projekt umowy opz
57. 11-10-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych - znak: SKMMS.ZP.N.45.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
58. 12-09-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem łazienek w budynku administracyjnym C-3 w Gdyni Cisowej - znak: SKMMS.ZP.N.33.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
59. 01-09-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę zachodniej głowicy rozjazdowej na stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 - znak: SKMMS.ZP.N.37.16

60. 31-08-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A zamieszcza wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące postępowania na wykonanie przeglądu trzeciego poziomu utrzymania trzynastu spalinowych zespołów trakcyjnych

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.