Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
1. 08-08-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja p.o. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w Gdańsku" - znak sprawy SKMMU.086.34a.19.

Termn otwarcia ofert: 21.08.2019 r.

2. 02-08-2019

PKP Szybka Kolej Miesja w Trójmiescie sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami na modernizację kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo - znak: SKMMU.086.42.19.

Termin otwarcia ofert:12.08.2019 r.

Unieważnienie postępowania_19.08.2019 r.

3. 26-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe czyszczenie kanałów przeglądowo-naprawczych zlokalizowanych na torach nr 262, 263, 264, 265, miedzytorza nr 262, 262/263, 263/264 w hali napraw taboru C-4 oraz technologicznych osadników ściekowych na stacji Gdynia Cisowa Postojowa dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy SKMMU.086.27.19.

Termin otwarcia ofert: 06.08.2019 r.

4. 12-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie robót podbicia stabilizacyjnego wysokowydajną podbijarką torową torów głównych zasadniczych nr 501 i 502, rozjazdów i łączników rozjazdowych linii kolejowej nr 250 gdańsk Główny - Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.36.19.

Otwarcie ofert: 19.07.2019 roku

Zmiana terminu otwarcia ofert: 23.07.2019 r.

5. 04-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja p.o. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w Gdańsku" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.34.19.

Otwarcie ofert: 16.07.2019 roku

6. 25-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy żeliwnych wstawek hamulcowych z dyletacjami typu DO-B-380 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.35.19.

Otwarcie ofert: 02.07.2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_08.07.2019 r.

7. 19-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja odcinka toru nr 502 linii kolejowej nr 250 od km 28,35 do 29,995 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.30.19.

Otwarcie ofert: 28.06.2019 roku

8. 19-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa 3 nowych automatów biletowych z opcją zakupu 6 dodatkowych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.28.19.

Otwarcie ofert: 03.07.2019 roku

9. 10-06-2019

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę inwestycji i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redłowo"- znak SKMMU.086.39.19

 

Termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_01.07.2019 r.

 

10. 10-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 350 A, ogłasza przetarg nieograniczony, którego predmiotem jest usługa utrzymania sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej i przeglądów okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście- Rumia (92,437 tkm) oraz linii kolejowej nr 202 na stacji Wejherowo (2,833 tkm)- znak post ępowania SKMMU.086.21.19

Otwarcie ofert: 12.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_30.07.2019 r.

 

 

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.