Moje wakacje z PKP SKM Edycja II

Zasady udziału w konkursie
Moje wakacje z PKP SKM
Druga edycja

Zapraszamy wszystkie dzieci korzystające z naszych usług do udziału w konkursie. Przedmiotem konkursu jest  fotografia dziecka na tle elementów infrastruktury linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez PKP SKM (perony, dworzec podmiejski w Gdyni, torowiska) lub pociągów PKP SKM wykonana przez opiekuna dziecka.

Zasady Konkursu

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  2. Fotografia zgłoszona do konkursu musi przedstawiać jedno dziecko i być autorstwa jednej osoby.
  3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko 1 fotografię, a załączona fotografia musi mieć rozdzielczość nie mniejsza niż. 2Mpix (MPx).
  4. Autor może przesłać fotografię na nośniku, np. CD. Zgłoszenie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, wiek dziecka”. Do zgłoszeń prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
  5. Zgłoszenie do konkursy następuje w formie doręczonej PKP SKM karty zgłoszenia wg zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załączonym nośnikiem CD. Na karcie zgłoszenia musi zostać zamieszczona zgoda opiekunów prawnych.

Regulamin konkursu

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO