Projekt

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

data publikacji: 22-09-2014 14:04

W czerwcu 2006 r. w "CS Szkolenie i Doradztwo" Spółka z o.o. zostali przeszkoleni pierwsi pracownicy "PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście" z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta PKP - w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3a "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki".

Program szkolenia zabezpiecza wzrost konkurencyjności naszej Firmy i poprawę jej wizerunku na rynku przewozów pasażerskich poprzez podwyższenie kwalifikacji pracowników bezpośrednio obsługujących podróżnych, to jest : kasjerów, informatorów, konduktorów, kierowników pociągów.

Uczestnicy szkoleń zapoznali nie tylko z najnowszymi technikami interpersonalnej komunikacji z klientem, ale przede wszystkim dowiedzieli się jak udzielić pomocy podróżnemu w trudnych sytuacjach, w tym nawet zagrażających jego życiu. Projekt zakładał bowiem warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było również "wyrobienie" wśród pracowników "liniowych" PKP odruchu niesienia pierwszej pomocy podróżnemu, na czym ona polega, oraz zapoznanie ich z przepisami o odpowiedzialności karnej, jakiej podlegają w przypadku zaniechania udzielenia takiej pomocy.

Każdy uczestnik szkolenia został wyposażony również w specjalny "manual" w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim zawierającym podstawowe tematy dotyczące kontaktu z podróżnymi nie posługującymi się językiem polskim. Program szkolenia przewidywał 12 godzin warsztatów językowych.

Projekt był realizowany od 05 czerwca 2006 do 31 marca 2008 i uczestniczyło w nim 143 naszych pracowników.

Projekty Unijne

Projekty realizowane przez SKM w Trójmieście, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Zobacz

Podobne strony

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.