Projekty UE

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn....

Opracowanie Pre-Studium: Prawno – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowej analizy wykonalności inwestycji.

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Projekt pn.: „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” dotyczy modernizacji infrastruktury kolejowej linii nr 250 zarządzanej przez Spółkę PKP...

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)

Informacje o projekcie Realizacja projektu Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) służy realizacji Postaw Wsparcia Wspólnoty na lata...

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

W czerwcu 2006 r. w "CS Szkolenie i Doradztwo" Spółka z o.o. zostali przeszkoleni pierwsi pracownicy "PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście" z...
Projekty Unijne

Projekty realizowane przez SKM w Trójmieście, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Zobacz

Podobne strony

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.