Aktualne - Strona 3 z 3

Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej (Zadanie nr 1) i koszul mundurowych (Zadanie nr 2)- SKMMU.086.48.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu POS [SKMMU.086.37.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na „Modernizację instalacji wentylacyjnej mechanicznej pomieszczeń Akumulatorowni Zasadowej oraz pomieszczenia ładowania wózków jezdniowych dla stacji Gdynia Cisowa Postojowa budynek socjalno-warsztatowy C-3, znak: SKMMU.086.18b.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą:…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa utrzymania w czystości zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych) na stacjach:Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna [SKMMU.086.45.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa utrzymania w czystości…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: usługi w zakresie utrzymania instalacji obiektów i oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na terenie linii kolejowej nr 250... [znak: SKMMU.086.44.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania instalacji…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku C3 oraz C4 na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., znak: SKMMU.086.43.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony „Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w budynku warsztatowo-biurowym C3, klatka III na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegająca na wymianie dźwigu osobowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzg. TDT" SKMMU.086.40.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn: „Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie remontu portierni Zakładu Pracy oraz klatki schodowej nr 1 w budynku C3 na terenie PKP SKM w Trójmieście przy ul. Morska 350A w Gdyni Cisowej Postojowej.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu portierni Zakładu Pracy oraz klatki schodowej…

Czytaj więcej
Przetargi

przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej czynnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.28.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: budowa nowego ogrodzenia metalowego w wybranych lokalizacjach linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny- Rumia (zadanie 1- Gdańsk Oliwa; zadanie 2- Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana) dla PKP Szybka Kolej Miejska w

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: budowa nowego ogrodzenia metalowego w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania info

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii 250 na przystanku Gdynia Cisowa od strony Wejherowa (łącznie 10 opraw oświetleniowych na 9 słupach); remontu oświetlenia na słupach nr 79 – 92

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii…

Czytaj więcej
Przetargi

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dot. wykonania prac budowlanych dla realizacji części zadania pt. „Renowacja układu wodnego na terenie Stacji Gdynia Cisowa -teren PKP SKM w Trójmieście” znak: SKMMU.086.3

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dot. wykonania prac budowlanych dla realizacji części zadania pt.…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: modernizacja wiaduktu kolejowego żelbetowego w km. 22,160 linii kolejowej nr 250 SKM w Gdyni Stoczni- Uniwersytet Morski - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.39.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja wiaduktu kolejowego…

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzani

Czytaj więcej
Przetargi

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z funduszy europejsk

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi,

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO