Aktualne

Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa utrzymania w czystości zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych) na stacjach:Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna [SKMMU.086.45.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa utrzymania w czystości…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: usługi w zakresie utrzymania instalacji obiektów i oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na terenie linii kolejowej nr 250... [znak: SKMMU.086.44.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania instalacji…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku C3 oraz C4 na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., znak: SKMMU.086.43.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony „Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w budynku warsztatowo-biurowym C3, klatka III na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegająca na wymianie dźwigu osobowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzg. TDT" SKMMU.086.40.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn: „Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie remontu portierni Zakładu Pracy oraz klatki schodowej nr 1 w budynku C3 na terenie PKP SKM w Trójmieście przy ul. Morska 350A w Gdyni Cisowej Postojowej.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu portierni Zakładu Pracy oraz klatki schodowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na oczyszczeniu torów stacyjnych na stacji Gdańsk Główny (tory nr 501 i 502) na długości od km -0,100 do km 0,255.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na oczyszczeniu torów stacyjnych…

Czytaj więcej
Przetargi

przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej czynnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.28.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: budowa nowego ogrodzenia metalowego w wybranych lokalizacjach linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny- Rumia (zadanie 1- Gdańsk Oliwa; zadanie 2- Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana) dla PKP Szybka Kolej Miejska w

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: budowa nowego ogrodzenia metalowego w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania info

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii 250 na przystanku Gdynia Cisowa od strony Wejherowa (łącznie 10 opraw oświetleniowych na 9 słupach); remontu oświetlenia na słupach nr 79 – 92

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii…

Czytaj więcej
Przetargi

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dot. wykonania prac budowlanych dla realizacji części zadania pt. „Renowacja układu wodnego na terenie Stacji Gdynia Cisowa -teren PKP SKM w Trójmieście” znak: SKMMU.086.3

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dot. wykonania prac budowlanych dla realizacji części zadania pt.…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: modernizacja wiaduktu kolejowego żelbetowego w km. 22,160 linii kolejowej nr 250 SKM w Gdyni Stoczni- Uniwersytet Morski - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.39.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja wiaduktu kolejowego…

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzani

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie placu utwardzonego przy budynku C-23 na terenie kolejowym PKP SKM w Trójmieście Gdynia Cisowa ul. Morska 350A.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania usługi polegającej na wykonaniu placu…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza wodociągowego na doprowadzenie wody od ul. Marynarzy do peronu w Sopocie.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu akumulatorowni w budynku C4 na terenie Gdyni Cisowej Postojowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z funduszy europejskich

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi,

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO