Aktualne

Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”[53]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdynia Orłowo – Gdynia Główna wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów[...] -SKMMU.086.46.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Budowa samoczynnej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek” -SKMMU.086.47.21

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony - wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Modernizacja przystanku SKM Gdynia Leszczynki”, znak: SKMMU.086.50.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru…

Czytaj więcej
Przetargi

Sprzedaż hali namiotowej

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. informuje że wystawia na sprzedaż halę namiotową.

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej (Zadanie nr 1) i koszul mundurowych (Zadanie nr 2)- SKMMU.086.48.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu POS [SKMMU.086.37.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na „Modernizację instalacji wentylacyjnej mechanicznej pomieszczeń Akumulatorowni Zasadowej oraz pomieszczenia ładowania wózków jezdniowych dla stacji Gdynia Cisowa Postojowa budynek socjalno-warsztatowy C-3, znak: SKMMU.086.18b.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą:…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa utrzymania w czystości zespołów trakcyjnych (spalinowych i elektrycznych) na stacjach:Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna [SKMMU.086.45.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa utrzymania w czystości…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: usługi w zakresie utrzymania instalacji obiektów i oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na terenie linii kolejowej nr 250... [znak: SKMMU.086.44.21]

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania instalacji…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku C3 oraz C4 na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., znak: SKMMU.086.43.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sześciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony „Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w budynku warsztatowo-biurowym C3, klatka III na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegająca na wymianie dźwigu osobowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzg. TDT" SKMMU.086.40.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn: „Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie remontu portierni Zakładu Pracy oraz klatki schodowej nr 1 w budynku C3 na terenie PKP SKM w Trójmieście przy ul. Morska 350A w Gdyni Cisowej Postojowej.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu portierni Zakładu Pracy oraz klatki schodowej…

Czytaj więcej
Przetargi

przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej czynnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.28.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: budowa nowego ogrodzenia metalowego w wybranych lokalizacjach linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny- Rumia (zadanie 1- Gdańsk Oliwa; zadanie 2- Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana) dla PKP Szybka Kolej Miejska w

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: budowa nowego ogrodzenia metalowego w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania info

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii 250 na przystanku Gdynia Cisowa od strony Wejherowa (łącznie 10 opraw oświetleniowych na 9 słupach); remontu oświetlenia na słupach nr 79 – 92

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii…

Czytaj więcej
Przetargi

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dot. wykonania prac budowlanych dla realizacji części zadania pt. „Renowacja układu wodnego na terenie Stacji Gdynia Cisowa -teren PKP SKM w Trójmieście” znak: SKMMU.086.3

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dot. wykonania prac budowlanych dla realizacji części zadania pt.…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: modernizacja wiaduktu kolejowego żelbetowego w km. 22,160 linii kolejowej nr 250 SKM w Gdyni Stoczni- Uniwersytet Morski - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.39.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja wiaduktu kolejowego…

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO