Archiwum promocji

Bilet abonamentowy

Bilet abonamentowy strefowy składa się z 8 biletów, tj. biletu zasadniczego i 7 biletów kuponów, uprawniających do odbycia 8 przejazdów jednorazowych Bilet należy kasować zgodnie z numeracją określoną na biletach-kuponach Posiadacz biletu abonamentowego obowiązany jest skasować kupon biletu...

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.