Przepisy i druki

Data dodania Do pobrania Opis
31.05.2017 dokument PDF(7939.9 kB) Taryfa przewozowa SKM

Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  - ważna od dnia 9 maja 2017 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

31.05.2017 dokument PDF(2611.5 kB) Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM)

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM) przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - ważny od dnia 31 maja 2017 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt

31.05.2017 dokument PDF(1138.8 kB) Cennik usług przewozowych SKM

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmiescie Sp. z o.o. (C-SKM) zawierający tabele opłat przewozowych oraz opłaty dodatkowe w tym, w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych - ważny od dnia 9 maja 2017 r.

UWAGA!! W Cenniku usług przewozowych znajdują się tabele osób uprawnionych do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Cennika usług przewozowych.

31.05.2017 dokument PDF(435.7 kB) Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP SKM przez platformę internetową

Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. przez platformę internetową - ważny od dnia 31 maja 2017 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu internetowej sprzedaży biletów przez platformę internetową

25.05.2017 dokument PDF(49.2 kB) Warunki Taryfowe oferty "Karnet Festiwalowy SKM 2017"

Warunki Taryfowe oferty "Kartnet Festiwalowy SKM 2017" obowiazujące od 27 czerwca 2017 r. do 2 lipca 2017 r.

31.05.2017 dokument PDF(186.9 kB) Dodatek do Taryfy przewozwej PKP SKM (TP-SKM)

zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) - ważny od dnia 24 października 2016 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

31.05.2017 dokument PDF(465.2 kB) Wykaz Odległości Taryfowych (WOT-SKM)

Wykaz Odległości Taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (WOT-SKM) - ważny od 11 grudnia 2016 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Wykazu Odległości Taryfowych

31.05.2017 dokument PDF(72.6 kB) Zgłoszenie przejazdu grupy

Druk zgłoszenia przejazdu grupy.

UWAGA:

W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu, na stacji/przystanku wyjazdu, obowiązkiem organizatora przejazdu grupowego jest zgłoszenie przejazdu grupy kierownikowi pociągu.Organizator podaje kierownikowi pociągu stację/przystanek docelowy i ilość uczetników.

31.05.2017 dokument PDF(71.1 kB) Rzeczy zgubione-znalezione

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI W POCIĄGACH SKM LUB NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.


Do przeglądania dokumentów pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.