Przepisy i druki

Data dodania Do pobrania Opis
12.04.2017 dokument PDF(406.8 kB) Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. przez platformę internetową

Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. przez platfomę internetową

07.11.2016 dokument PDF(465.2 kB) Wykaz Odległości Taryfowych (WOT-SKM)

Wykaz Odległości Taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (WOT-SKM) ważny od 11 grudnia 2016 r.

12.04.2017 dokument PDF(2587.9 kB) Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM)

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) - ważny od dnia 11 kwietnia 2017 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt.

03.04.2017 dokument PDF(7578.1 kB) Taryfa przewozowa SKM

Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  - ważna od dnia 1 kwietnia 2017 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

24.10.2016 dokument PDF(186.9 kB) Dodatek do Taryfy przewozwej PKP SKM (TP-SKM)

zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) - ważny od dnia 24 października 2016 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

03.04.2017 dokument PDF(1134.4 kB) Cennik usług przewozowych SKM

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmiescie Sp. z o.o. (C-SKM) zawierający tabele opłat przewozowych oraz opłaty dodatkowe w tym, w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych - ważny od dnia 1 kwietnia 2017 r.

 

UWAGA!! W Cenniku usług przewozowych znajdują się tabele osób uprawnionych do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Cennika usług przewozowych.

12.07.2016 dokument PDF(72.6 kB) Zgłoszenie przejazdu grupy

Druk zgłoszenia przejazdu grupy.

UWAGA:

W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu, na stacji/przystanku wyjazdu, obowiązkiem organizatora przejazdu grupowego jest zgłoszenie przejazdu grupy kierownikowi pociągu.Organizator podaje kierownikowi pociągu stację/przystanek docelowy i ilość uczetników.

12.07.2016 dokument PDF(71.1 kB) Rzeczy zgubione-znalezione

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI W POCIĄGACH SKM LUB NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.


Do przeglądania dokumentów pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.