Przepisy i druki

Data dodania Do pobrania Opis
20.12.2019 dokument PDF(3460.9 kB) Zasady i Warunki Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB)

Zasady i Warunki Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) - ważne od dnia 11 listopada 2019 r.

Szczegóły promocji pod adresem:http://www.skm.pkp.pl/szczegoly-promocji/?L=744&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1339&tx_ttnews%5BbackPid%5D=124

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Zasad i Warunków Stosowania Wspólnego Biletu

28.04.2020 dokument PDF(9162.8 kB) Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM)

Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - ważna  od dnia 15 maja 2020 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej

28.04.2020 dokument PDF(5418.6 kB) Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM)

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM) przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - ważny od dnia 15 maja 2020 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt

25.03.2020 dokument PDF(2238.0 kB) Cennik usług przewozowych SKM

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) zawierający tabele opłat przewozowych oraz opłaty dodatkowe w tym, w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych - ważny od dnia 1 kwietnia 2020 r.

UWAGA!! W Cenniku usług przewozowych znajdują się tabele osób uprawnionych do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Cennika usług przewozowych

28.04.2020 dokument PDF(1239.8 kB) Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP SKM przez platformę internetową

Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. przez platformę internetową - ważny od dnia 15 maja 2020 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu internetowej sprzedaży biletów przez platformę internetową

28.05.2020 dokument PDF(1025.9 kB) Wykaz Odległości Taryfowych (WOT-SKM)

Wykaz Odległości Taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (WOT-SKM) - ważny od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Wykazu Odległości Taryfowych

28.05.2020 dokument PDF(977.0 kB) Wykaz Odległości Taryfowych (WOT-SKM)

Wykaz Odległości Taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (WOT-SKM) - ważny od dnia 17 czerwca 2020 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Wykazu Odległości Taryfowych

25.03.2020 dokument PDF(445.0 kB) Dodatek do Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM)

zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) - ważny od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

13.10.2017 dokument PDF(60.4 kB) Regulamin korzystania z przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM

Regulamin korzystania z przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM.

16.01.2020 dokument PDF(427.2 kB) Zgłoszenie przejazdu grupy

Druk zgłoszenia przejazdu grupy.

UWAGA:

W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu, na stacji/przystanku wyjazdu, obowiązkiem organizatora przejazdu grupowego jest zgłoszenie przejazdu grupy kierownikowi pociągu.Organizator podaje kierownikowi pociągu stację/przystanek docelowy i ilość uczetników.

02.01.2020 dokument PDF(366.6 kB) Rzeczy zgubione-znalezione

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI W POCIĄGACH SKM LUB NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.


Do przeglądania dokumentów pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.