Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W PODRÓŻY

Naszym priorytetem jest dbałość o Twoje bezpieczeństwo. Chcemy abyś czuł się bezpiecznie podróżując pociągami SKM. Tutaj znajdziesz przydatne informacje jak się zachować aby podróżować bezpiecznie.

 

Straż Ochrony Kolei SKM

Tel. stacjonarny: (58) 721 11 72

Tel. kom: 668 163 171

Wyślij wiadomość (sms): 668 163 171


W sytuacjach kryzysowych zawsze powiadom Policję !

Tel.: kom: 112

 

Narzędzia reagowania w sytuacjach zagrożenia

Przycisk alarmowy SOS – przekazuje komunikat alarmowy do maszynisty

Interkom – wewnętrzny system bezpośredniej łączności z maszynistą w pojazdach IMPULS

 

Hamulec bezpieczeństwa – awaryjnie zatrzymuje pociąg bez udziału maszynisty

Uwaga! Nieuzasadnione używanie hamulca bezpieczeństwa jest karalne!

 

Młotek bezpieczeństwa – służy do zbicia szyby w celu wyjścia ewakuacyjnego

 

Dźwignia awaryjnego otwierania drzwi – otwiera drzwi w celu ewakuacji pasażerów w sytuacji zagrożenia.

Nadużycie jest karalne !

 

Gaśnica – w razie wystąpienia pożaru

 

Apteczka pierwszej pomocy – zestaw środków opatrunkowych i innych przyborów do udzielania pierwszej pomocy

Znajduje się na pokładzie pociągu, udostępniana przez kierownika pociągu!

 

Defibrylator AED – urządzenie służące do przywracania krążenia

Znajduje się w środkowej części pojazdów typu IMPULS

 

Słupki SOS na peronach zarządzanych przez PKP SKM
(z wyłączeniem przystanków Gdańsk Stocznia, Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski, Gdynia Główna, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki - do czasu zakończenia modernizacji)

Przycisk SOS umożliwia połączenie alarmowe z dyspozytorem Straży Ochrony Kolei.
Przycisk INFO umożliwia połączenie z infolinią PKP SKM

 

Patrol Straży Ochrony Kolei

W sytuacji kryzysowej, widząc patrol SOK, powiadom go.

 

 

AWARIA W POCIĄGU

 

 • w sytuacji wystąpienia awarii pociągu zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę i stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • w sytuacji zagrożenia użyj przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania, użyj go także gdy nie możesz mówić – kamera ustawi się na Ciebie, możesz niewerbalnie przekazać informację;
 • w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa;
 • nie opuszczaj pojazdu bez wyraźnego polecenia obsługi pociągu.

 

ZADYMIENIE LUB POŻAR W POCIĄGU

 • niezwłocznie zawiadom obsługę pociągu;
 • powiadom pozostałych pasażerów w pobliżu;
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • przy braku kontaktu z obsługą pociągu powiadom Straż Pożarną (tel. 112);
 • w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa;
 • jeśli nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pociągu;
 • po zatrzymaniu pociągu, jeśli to konieczne, użyj młotka bezpieczeństwa do wybicia szyby wyjścia awaryjnego i jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia;
 • przy wysiadaniu z pociągu zachowaj szczególną uwagę na torowisku;
 • nie narażaj się na utratę życia i zdrowia. Bądź ostrożny!

 

ZASŁABNIĘCIE PASAŻERA

 

 • przebywając na peronie powiadom służby ratunkowe tel. 112
 • jadąc pociągiem, zawsze powiadom obsługę pociągu;
 • użyj przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • pozostań z poszkodowanym do przybycia służb ratunkowych lub obsługi pociągu;
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu, służb ratunkowych;
 • nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia.

 

UPADEK OSOBY W PRZESTRZEŃ MIĘDZY POCIĄGIEM A PERONEM

 • nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia;
 • użyj natychmiast hamulca bezpieczeństwa – zatrzymasz odjazd pociągu ze stacji;
 • poproś inne osoby o zawiadomienie obsługi pociągu;

 

ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ POSPOLITĄ

W sytuacji gdy przebywasz na peronie lub podróżując pociągiem jesteś świadkiem zdarzeń mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa lub czynu zabronionego (np. osoba pod wpływem alkoholu lub środków odurzających z agresywnym nastawieniem, niszcząca mienie, stwarzająca zagrożenie) niezwłocznie:

 • podróżując pociągiem powiadom pracowników obsługi pociągu o zaobserwowanych zdarzeniach;
 • użyj interkomu – przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • zastosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • przebywając na peronie powiadom Straż Ochrony Kolei lub Policję;
 • nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia.

 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Gdy zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki paczki, plecaki lub inne przedmioty wskazujące na ryzyko zamachu terrorystycznego, niezwłocznie:

 • w przypadku gdy podróżujesz pociągiem poinformuj obsługę pociągu o podejrzanych osobach;
 • poinformuj obsługę pociągu o pozostawionym bez opieki bagażu;
 • użyj interkomu – przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • przebywając na peronie powiadom Policję lub Straż Ochrony Kolei;
 • stosuj się do poleceń przybyłych służb;
 • zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę;
 • nie zbliżaj się do źródła zagrożenia;
 • nie dotykaj pozostawionych, podejrzanie wyglądających przedmiotów;
 • oddal się na bezpieczną odległość;
 • nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

 

ZAPAMIĘTAJ:

 • Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie występuje duży tłok;
 • Nie przekraczaj żółtej linii bezpieczeństwa, gdy zbliża się pociąg;
 • Bądź szczególnie ostrożny podczas wsiadania do zatłoczonego pociągu i wysiadania z niego, uważaj na odstęp oraz różnicę poziomów pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem;
 • Nie pozostawiaj bagażu bez opieki;
 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób;
 • Staraj się przebywać pod nadzorem kamer monitoringu, obsługi dworca i pociągu lub wśród grupy podróżnych, gdzie będziesz się czuł bezpiecznie;
 • Chroń swój bagaż i rzeczy osobiste;
 • Niezwłocznie zgłoś o zauważonym bagażu pozostawionym bez opieki
 • Niezwłocznie zgłoś o zagubieniu bagażu obsłudze pociągu, telefonicznie (biuro rzeczy znalezionych) i za pośrednictwem naszej strony
 • Staraj się ograniczać używanie słuchawek, możesz nie usłyszeć ważnych komunikatów lub ostrzeżeń

 

 

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH PODRÓŻNYCH !!!

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!  WEZWIJ POMOC !!!

REAGUJ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA !!!

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO