Opłaty

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawieustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.2.2020.AO z dnia 24 lipca 2020 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2020/21.

Pobierz cennik na rjp 2020/21

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.4.2021.AŁ z dnia 5 lipca 2021 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej   na rjp 2021/22

Pobierz cennik na rjp 2021/22

  Cennik Obiektów Infrastruktury Usługowej

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

  W niniejszej zakładce udostępniono Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej,

  Uchwałą Nr 207/2021 z dnia 20 września 2021 roku Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zatwierdził Zmianę do Cennika usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Zaktualizowany cennik obowiązuje od dnia 1 października 2021 roku.

  Uchwałą Nr 254/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zatwierdził Zmianę do Cennika usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Zaktualizowany cennik obowiązuje od dnia 12 grudnia 2021 roku.

  Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 1 października 2021 roku

  Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 12 grudnia 2021 roku

  POŁĄCZENIA SKM

  Lębork - Wejherowo
  Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
  Gdynia Gł - Kościerzyna
  Gdańsk Gł - Kartuzy
  Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
  Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO