Opłaty

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawieustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.4.2021.AŁ z dnia 5 lipca 2021 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej   na rjp 2021/22

Pobierz cennik na rjp 2021/22

Projekt cennika na rjp 2022/23

  Cennik Obiektów Infrastruktury Usługowej

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

  W niniejszej zakładce udostępniono Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej,

  Uchwałą Nr 274/22 z dnia 24listopada 2022 roku Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zatwierdził Zmianę do Cennika usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Zaktualizowany  cennik obowiązuje od dnia 11 grudnia 2022 roku.

  Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 11 grudnia 2022

  Do dnia 10 grudnia 2022 obowiązuje: Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 1 sierpnia 2022

   

  POŁĄCZENIA SKM

  Lębork - Wejherowo
  Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
  Gdynia Gł - Kościerzyna
  Gdańsk Gł - Kartuzy
  Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
  Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO