Opłaty

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawieustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.2.2020.AO z dnia 24 lipca 2020 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2020/21.

Pobierz cennik na rjp 2020/21

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.4.2021.AŁ z dnia 5 lipca 2021 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej   na rjp 2021/22

Pobierz cennik na rjp 2021/22

  Cennik Obiektów Infrastruktury Usługowej

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

  W niniejszej zakładce udostępniono Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej,

  Uchwałą Nr 207/2021 z dnia 20 września 2021 roku Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zatwierdził Zmianę do Cennika usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Zaktualizowany cennik obowiązuje od dnia 1 października 2021 roku.

  Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 1 października 2021 roku

  POŁĄCZENIA SKM

  Lębork - Wejherowo
  Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
  Gdynia Gł - Kościerzyna
  Gdańsk Gł - Kartuzy
  Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
  Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO