Warunki udostępniania

Wymagania dla przewoźników kolejowych, określają przepisy Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych podlega licencjonowaniu.

Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić przejazdy pociągów po linii kolejowej nr 250, uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej SKM, jeżeli przedłoży:

-        poświadczoną kopię ważnej licencji, na wykonywanie przewozów kolejowych lub świadczenie usługi trakcyjnej,

-        poświadczoną kopię ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,

-        oświadczenie, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych..

Szczegółowe warunki udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz zasady i tryb składania wniosków określa „Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o."”

UWAGA: Ograniczenia w korzystaniu z przystanków na linii kolejowej nr 250 wynikające z prowadzonych prac inwestycyjnych zawarte są w tej zakładce

Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rozkład jazdy pociągów 2021/22

 Regulamin sieci 2021/2022 został opracowany na podstawie art. 32 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.


Uchwała - zmiana Nr 2

Tekst ujednolicony Regulaminu sieci 2021/2022

 Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rozkład jazdy pociągów 2022/23 wraz z projektem stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Treść

Obiekty Infrastruktury Usługowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

W niniejszej zakładce udostępniono Regulamin dostępu do obiektów:

Uchwała - Aneks Nr 5 do Regulaminu OIU

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) został opublikowany w dziale „INFRASTRUKTURA" w zakładce „opłaty".

Zainteresowanych korzystaniem z obiektów infrastruktury usługowej zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem poczty elektronicznej: oiu@skm.pkp.pl

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO