O nas

Działalność Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania obejmuje organizację szkoleń zawodowych (teoretyczne i praktyczne) oraz egzaminów na kolejowe stanowiska pracy, w tym związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nasze szkolenia realizowane są na podstawie przepisów prawa kolejowego oraz wewnętrznych programów szkolenia zatwierdzonych przez Zarząd Spółki.

W szczególności działalność Ośrodka ukierunkowana jest na:

1.  Szkolenie maszynistów (rozszerzenie uprawnień określonych w świadectwie) oraz szkolenie kandydatów na maszynistów (licencja i świadectwo maszynisty).

Część praktyczna szkoleń na świadectwo maszynisty odbywa się na odcinkach linii kolejowych obsługiwanych przez Spółkę oraz w warsztatach utrzymaniowych Hali napraw, a także na posterunkach rewizji technicznej i punktach obsługi taboru kolejowego Spółki.

Instruktorzy i egzaminatorzy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. są wpisani do wykazu osób uprawnionych i zatwierdzonych przez Urząd Transportu Kolejowego do szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów.

2. Przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów.

3. Organizowanie pouczeń okresowych.

4. Przeprowadzanie egzaminów: kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych.

Przy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. działają powołane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego komisje egzaminacyjne na następujące stanowiska:

- kierownik pociągu,

- dyżurny ruchu i nastawniczy,

- rewident taboru,

- toromistrz,

- dróżnik przejazdowy,

- manewrowy,

- ustawiacz,

- automatyk.

 

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania jest wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem: PL/19/2015.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00002/2014 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

 


Dokumenty:

Regulamin dla uczestników szkoleń w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania

Dokument "Raport nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2018.

Dokument "Raport nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2017.

Dokument "Wyciąg z raportu nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2016.

Dokument "Wyciąg z raportu nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2015.

Raport nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2019 r.

 


Galeria Zdjęć

Kurs_maszynistow.jpg
przed_hala.jpg

Kontakt

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia

tel./fax: +48 58 721 28 50

e-mail: osrodekszkolenia@skm.pkp.pl

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192 488 478

Konto: BGK Oddział w Gdańsku

nr 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

Aktualne oferty

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.