Instrukcje

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

UWAGA: Prawa autorskie do poniższych Instrukcji przysługują PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., oznacza to, że nie mogą być one powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Linia kolejowa:

SKM d-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

SKM d-3 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania podtorza na torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

SKM d-2 WARUNKI TECHNIZNE dla kolejowych obiektów inżynieryjnych

SKM d-4 INSTRUKCJA o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów na torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

SKM d-7 INSTRUKCJA o dozorowaniu torów zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

SKM d-14 INSTRUKCJA o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Automatyka i telekomunikacja:

SKMe-1 (E-1) INSTRUKCJA sygnalizacji obowiązująca do dnia 31 maja 2024

SKMe-1 (E-1) INSTRUKCJA sygnalizacji obowiązująca od dnia 01 czerwca 2024

SKM e - 5 (E-11) INSTRUKCJA O zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym

SKM e – 7 (E-14) INSTRUKCJA Diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

SKM e – 12 INSTRUKCJA konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym

 

Ruch i przewozy kolejowe:

SKMr-1 (R-1) INSTRUKCJA o prowadzeniu ruchu pociągów 

SKMr-3 (R-9) INSTRUKCJA o sporządzaniu regulaminów technicznych.

SKMr-5 (R-12) INSTRUKCJA o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej.

SKMr-8 INSTRUKCJA o postępowaniu w sprawach zdarzeń na linii kolejowej nr 250 

SKMr-9 (R-34) INSTRUKCJA o technice pracy manewrowej.

Zasady Bezpieczeństwa:

SKMb-1 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych lub remontowych wykonywanych przez pracowników Wykonawcy

Do góry

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO