Informacje o firmie

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000076705
nr rej. BDO: 000124414
NIP: 958-13-70-512
REGON: 192488478

Kapitał zakładowy: 168 389 000,00 zł

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

Informacje ogólne

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. została utworzona Aktem Założycielskim w dniu 22 grudnia 2000 r., a samodzielną działalność operacyjną jako Spółka prawa handlowego rozpoczęła z dniem 1 lipca 2001 r.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi działalność:

 1. zarządcy infrastruktury kolejowej, sprawując zarząd nad linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, dedykowanej do realizacji aglomeracyjnych przewozów pasażerskich,
 2. przewoźnika kolejowego, świadcząc kolejowe usługi przewozowe:
 • o charakterze użyteczności publicznej realizując zadania w ramach Umowy Nr 719/U/20 na wykonywanie kolejowych przewozów osób w województwie pomorskim w ramach obowiązku służby publicznej, zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego, jako ustawowym Organizatorem Przewozów;
 • okazjonalne (komercyjne), na zlecenie i za odpłatnością zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, w szczególności na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion-Expo.

Ponadto PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jest również Operatorem Obiektów Infrastruktury Usługowej (OIU). Wykaz obiektów tego typu oraz zasady ich udostępniania określa odrębny Regulamin, który jest zamieszczony na stronie Spółki https://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. realizuje przewozy kolejowe użyteczności publicznej na aglomeracyjnej linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście - Wejherowo - Lębork.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. dysponuje 66 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, które są własnością Spółki (58 pojazdów serii: EN57, EN57AKM, EN71 oraz 31WE) lub stanowią własność Województwa Pomorskiego i są udostępnione Spółce do obsługi aglomeracyjnych przewozów pasażerskich (8 pojazdów serii 31WEbb).

Udziałowcami PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. są w kolejności wg liczby objętych udziałów:

 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 2. Gmina Miasta Gdańsk,
 3. Województwo Pomorskie,
 4. Gmina Miasta Gdynia,
 5. Gmina Miasta Sopot,
 6. Gmina Miasta Pruszcz Gdański,
 7. Gmina Miasta Rumia.

Rada Nadzorcza PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. składa się z siedmiu osób:

 1. Mariusz Wiórek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Łukasz Bernatowicz - Członek Rady Nadzorczej
 3. Piotr Borawski - Członek Rady Nadzorczej
 4. Jolanta Łuniewska-Bury - Członek Rady Nadzorczej
 5. Eugeniusz Manikowski - Członek Rady Nadzorczej
 6. Grzegorz Mocarski - Członek Rady Nadzorczej
 7. Jarosław Myszka - Członek Rady Nadzorczej
 8. Jacek Serkowski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 10.07.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki delegowała ze swojego grona Pana Eugeniusza Manikowskiego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. 


Misja Spółki
Szybka i Komfortowa Mobilność w Pomorskiem.

 

Wizja Spółki
PKP SKM liderem pasażerskich przewozów kolejowych na Pomorzu, zapewniającym szybki, ekologiczny i bezpieczny transport.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO