Informacje o firmie

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000076705
nr rej. BDO: 000124414
NIP: 958-13-70-512
REGON: 192488478

Kapitał zakładowy: 168 389 000,00 zł

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

Informacje ogólne

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. została utworzona Aktem Założycielskim w dniu 22 grudnia 2000 r., a samodzielną działalność operacyjną jako Spółka prawa handlowego rozpoczęła z dniem 1 lipca 2001 r.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi działalność:

 1. zarządcy infrastruktury kolejowej, sprawując zarząd nad linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, dedykowanej do realizacji aglomeracyjnych przewozów pasażerskich,
 2. przewoźnika kolejowego, świadcząc kolejowe usługi przewozowe:
 • o charakterze użyteczności publicznej realizując zadania w ramach Umowy Nr 719/U/20 na wykonywanie kolejowych przewozów osób w województwie pomorskim w ramach obowiązku służby publicznej, zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego, jako ustawowym Organizatorem Przewozów;
 • okazjonalne (komercyjne), na zlecenie i za odpłatnością zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, w szczególności na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion-Expo.

Ponadto PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jest również Operatorem Obiektów Infrastruktury Usługowej (OIU). Wykaz obiektów tego typu oraz zasady ich udostępniania określa odrębny Regulamin, który jest zamieszczony na stronie Spółki https://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. realizuje przewozy kolejowe użyteczności publicznej na aglomeracyjnej linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście - Wejherowo - Lębork.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. dysponuje 58 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, które są własnością Spółki (serie: EN57, EN57AKM, EN71 oraz 31WE).

Udziałowcami PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. są w kolejności wg liczby objętych udziałów:

 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 2. Gmina Miasta Gdańsk,
 3. Województwo Pomorskie,
 4. Gmina Miasta Gdynia,
 5. Gmina Miasta Sopot,
 6. Gmina Miasta Pruszcz Gdański,
 7. Gmina Miasta Rumia.

Rada Nadzorcza PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. składa się z siedmiu osób:

 1. Krzysztof Golubiewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Radosław Kuziak - Członek Rady Nadzorczej
 3. Alicja Wierzchowska - Członek Rady Nadzorczej
 4. Grzegorz Mocarski - Członek Rady Nadzorczej
 5. Jarosław Myszka - Członek Rady Nadzorczej
 6. Arkadiusz Kawecki - Członek Rady Nadzorczej
 7. Jacek Serkowski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą:

 1. Maciej Lignowski jako Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa,
 2. Bartłomiej Buczek jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. Przewozów,
 3. Jarosław Kożyczkowski jako Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych.


Misja Spółki
Jesteśmy kluczowym elementem infrastrukturalnym (linia kolejowa nr 250) i komunikacyjnym transportu publicznego w Trójmiejskiej Metropolii zapewniając swobodę i pewność ekologicznego podróżowania mieszkańcom i turystom. Zbliżając miasta, dzielnice i ludzi dajemy użytkownikom naszych usług zadowolenie, które jest źródłem naszego sukcesu i motywacją do dalszego doskonalenia organizacji Spółki.

 

Wizja Spółki
Pozostać podstawą sprawnego, zintegrowanego oraz przyjaznego środowisku i społeczeństwu transportu, aglomeracyjnego wykorzystując nowoczesne i efektywne technologie, narzędzia i rozwiązania w celu systematycznego i kompleksowego podnoszenia atrakcyjności świadczonych usług przewozowych.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO