Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania info

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”, znak: SKMMU.086.26.21

 

Termin składania ofert: 27.09.2021r. godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert: 11.10.2021 r. godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert: 12.10.2021 r. godz. 10:00

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 18.609.000,00 zł- kwota umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego 12.10.2021 godz. 10.47.

 

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu: e42ca098-952a-4ce1-a575-40b30d71ae39

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO