Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
331. 19-02-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - znak: SKMMS –ZP/N/61/13

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
332. 17-02-2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na naprawę P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania, wraz z treścią pytań

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
333. 14-02-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/66/13 - na wykonanie systemu monitoringu IP dla elektrycznych zespołów trakcyjnych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
334. 12-02-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/37/13 - na usługi polegające na windykacji wierzytelności

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
335. 04-02-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/63/13 - na naprawę poziomu P4 wózków jezdnych EZT serii EN57 / EN71

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
336. 03-02-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/01/14 - na sukcesywne dostawy obuwia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
337. 03-02-2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na naprawę P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu

338. 28-01-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/02a/14 - na utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (odcinek Gdańsk Stocznia – Sopot Wyścigi)

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
339. 27-01-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/67/13 - na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja systemu odwodnienia przejścia podziemnego na p.o. PKP SKM w Sopocie Kamiennym Potoku"

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
340. 17-01-2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - znak: SKMMS-ZP/N/60/13 - na regenerację panewek zawieszenia silnika

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.