Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
331. 05-11-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/36/13 - na wykonanie projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
332. 23-10-2013

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/48/13 – dostawa bonów towarowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty
333. 17-10-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku podczas realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/47/13

 

Zamawiający informuje, że niniejszym poprawia oczywistą omyłkę pisarską dot. terminów określonych w SIWZ (termin składania, otwarcia oraz udostępnienia ofert). Prawidłowym terminem jest termin wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu – 23 października 2013 roku.

Pobierz dokumenty: sprostowanie
334. 16-10-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/47/13 - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku podczas realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
335. 14-10-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/48/13 - na dostawę bonów towarowych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
336. 11-10-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w 81-002 Gdynia,  ul. Morska 350 A, ogłasza postępowanie na dzierżawę pomieszczeń handlowych na terenie przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka - AWF i S.

Pobierz dokumenty: ogłoszenie
337. 11-09-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - znak: SKMMS-ZP/N/33/13 - na ochronę stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Posterunku Rewizji Technicznej Wejherowo, taboru na stacji Lębork oraz czynności ochronne na portierni bramy wjazdowej na obszar stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: wybór oferty
338. 04-09-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/42/13 - na wymianę podwieszeń sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
339. 30-08-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/30/13 - na regulację geometrii torów nr 501 i 502

 

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
340. 23-08-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - znak: SKMMS-ZP/N/33/13 - na ochronę stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Posterunku Rewizji Technicznej Wejherowo, taboru na stacji Lębork oraz czynności ochronne na portierni bramy wjazdowej na obszar stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.