Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
371. 17-06-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście" - SKMMS-ZP/N/42/12

372. 17-06-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście" - SKMMS-ZP/N/42/12

Pobierz dokumenty: wybór oferty
373. 14-06-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/18/13 - na wykonanie modernizacji 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt serii EN57

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
374. 14-06-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  "Sprzedaż, w imieniu Zamawiającego, podróżnym biletów kartkowych i biletów z elektronicznych kas fiskalnych typu rPos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na stacji Sopot  przez okres  24 miesięcy". Znak postępowania: SKMMS-ZP/N/15a/13.

 

Dokumentacja Przetargowa

odpowiedź na pytanie

375. 07-06-2013

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE WYSTAWIA NA SPRZEDAŻ

SAMOCHÓD OSOBOWY MARKI

SKODA SUPERB –02-06

DANE TECHNICZNE:

  1. Rok produkcji i rejestracji – 2006.
  2. Pojemność silnika – 1968 cm3.
  3. Moc silnika – moc 103 KW 140KM, Diesel
  4. Przebieg – 248 000 km na dzień 24.06.2013 roku.
  5. Kolor – szary metalik,
  6. Serwisowany w ASO dilera SKODA.
  7. Samochód jest sprawny.

 

Kontakt:

  1. Szczegółowe informacje techniczne można uzyskać u p. Mirosława Kasińskiego tel. 58 721 29 93.
  2. Samochód można oglądać we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00 na parkingu przy obiekcie C-23 (samochodownia).
  3. Oferty prosimy przesyłać na adres przetargi@skm.pkp.pl.

Zdjęcia

 

CENA SPRZEDAŻY WYNOSI - 26 229,98 zł. Cena do negocjacji.

376. 06-06-2013

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie spoin termitowych - SKMMS-ZP/N/24/13

 

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
377. 04-06-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/24/13 - na wykonanie spoin termitowych w ilości 129 sztuk na linii kolejowej nr 250

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
378. 31-05-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/09/13

Pobierz dokumenty: wybór oferty
379. 16-05-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/14a/13 na naprawę przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
380. 14-05-2013

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/25/13 na ochronę osób i mienia w pociągach SKM na trasie Tczew - Słupsk

Pobierz dokumenty: ogłoszenie o wyborze

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.