Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
21. 14-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja kładki dla pieszych - zadanie nr 1 oraz modernizacja schodów terenowych - zadanie nr 2 w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo - znak sprawy SKMMU.086.51.19.

Termn otwarcia ofert: 23.10.2019 r.

22. 08-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wycinka drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej nr 250 - znak sprawy SKMMU.086.43.19.

 

23. 04-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie obsługi technicznej poziomu P3.2 spalinowych zespołów trakcyjnych typu 218Mc, serii SA133 nr 029, 030, 031-znak sprawy SKMMU.086.48.19.

Termn otwarcia ofert: 05.11.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert: 08.11.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-06.12.2019 r.

24. 03-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.04.2022 r. - znak sprawy SKMMU.086.50.19.

Termn otwarcia ofert: 21.10.2019 r.

25. 01-10-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedziba w Gdyni przy ul. Morskiej 350 A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaży podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPOS - znak: SKMMU.086.53.19

Termin otwarcia ofert: 08.10.2019 r.

 

26. 29-08-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kanalizacij sanitarnej w drodze nr 2 na terenie Gdynia Cisowa Postojowa - znak sprawy SKMMU.086.44.19.

Termn otwarcia ofert: 10.09.2019 r.

27. 08-08-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja p.o. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w Gdańsku" - znak sprawy SKMMU.086.34a.19.

Termn otwarcia ofert: 21.08.2019 r.

28. 02-08-2019

PKP Szybka Kolej Miesja w Trójmiescie sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami na modernizację kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo - znak: SKMMU.086.42.19.

Termin otwarcia ofert:12.08.2019 r.

Unieważnienie postępowania_19.08.2019 r.

29. 26-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe czyszczenie kanałów przeglądowo-naprawczych zlokalizowanych na torach nr 262, 263, 264, 265, miedzytorza nr 262, 262/263, 263/264 w hali napraw taboru C-4 oraz technologicznych osadników ściekowych na stacji Gdynia Cisowa Postojowa dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy SKMMU.086.27.19.

Termin otwarcia ofert: 06.08.2019 r.

30. 12-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy poziomu P4 z poprawą funkcjonalności na pojazdach ezt serii EN57 nr 838 (Zadanie nr 1) oraz 1826 (Zadanie nr  2)-znak sprawy SKMMU.086.45.19.

Termn otwarcia ofert: 13.08.2019 r.

 

 

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.