Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
511. 30-12-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/40/11 na wydawanie posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających pracownikom Zamawiającego


Zamawiający przedstawia w załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz dokumenty: SIWZ
512. 29-12-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/11 na naprawę rewizyjną 3 ezt typu EN57

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania wraz z treścią pytań oraz przedstawia modyfikację projektu umowy

513. 27-12-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/40/11 na wydawanie posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających pracownikom Zamawiającego

Pobierz dokumenty: Ogłoszenie
514. 21-12-2011

dot. przetargów nieograniczonych znak: SKMMS-ZP/N/43/11 – naprawa rewizyjna EN57 oraz SKMMS-ZP/N/44/11 – naprawa rewizyjna EN71

Pobierz dokumenty: wybór oferty
515. 20-12-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego - znak sprawy: SKMMS-ZP/N/28/11

Pobierz dokumenty: Ogłoszenie o wyborze
516. 20-12-2011

dot. postępowania znak: SKMMS-ZP/N/42/11 na naprawę rewizyjną 3 kompletów wózków do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57

Zamawiający przedstawia w załączeniu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
517. 15-12-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/42/11 na naprawę rewizyjną trzech kompletów wózków do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57

Pobierz dokumenty: ogłoszenie
518. 13-12-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/58/11 na dostawę 4 sztuk przetwornic statycznych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
519. 06-12-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/11 na naprawę rewizyjną 3 ezt typu EN57

Zamawiający przedstawia w załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

Pobierz dokumenty: SIWZ
520. 05-12-2011

dot. przetargów nieograniczonych:

- znak: SKMMS-ZP/N/43/11 na naprawę rewizyjną ezt EN57

- znak: SKMMS-ZP/N/44/11 na naprawę rewizyjną ezt EN71

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytań oraz modyfikacje projektów umów

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.