Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
51. 17-04-2019

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony pt. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna”-znak sprawy SKMMU.086.17.19

Nr identyfikatora w Miniportalu: 959ea4e7-b6de-4bc7-8d84-03c32081021a

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019 r.

 

Zmiana terminu otwarcia ofert: 28.05.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 31.05.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 10.06.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 28.06.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 15.07.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 26.07.2019 r.

 

Modyfikacja SIWZ oraz sporotowanie ogłoszenia_18.04.2019 r.

Odpoiwedzi na pytania, Modyfikacja SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia_06.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (1)_15.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (2)_15.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (1)_17.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytanie (2)_17.05.2019 r.

Odpowiedź na pytanie_20.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (1)_22.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (2)_22.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania(1) oraz modyfikacja umowy_24.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (2)_24.05.2019 r.

Informacja o modyfiakcji SIWZ oraz umowy_26.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja PFU_28.06.2019 r.

Modyfikacja SIWZ oraz Umowy_11.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania_06.08.2019 r.

 

 

 

52. 11-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest regeneracja zaworów rozrządczych 14" oraz 16" w łacznej ilości 70 szt., naprawę wg czynności P4 samoczynnych nastawiaczy klocków hamulcowych DRV 300 oraz DRV 600 w łacznej ilości 70 szt., modernizację zestawów kołowych tocznych z B/Bk na "Bm" w ilości 8 szt., obręczowanie z naprawą rewizyjną zestawów kołowych z maxnicami (napędne 40 szt., toczne 76 szt.), P4 wozków jezdnych tocznych z obręczowaniem zestawów kołowych 8 kpl., P4 wózków jezdnych napędnych z silnikami trakcyjnymi Lk-450/LK-470 z obręczowaniem zestawów kołowych 6 kpl., P4 wózków jezdnych napędnych z silnikami LK-450x6 bez obręczowania zestawów kołowych 4 kpl., plus P4 wózków jezdnych tocznych z obręczowaniem zestawów kołowych 4 kpl. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.12.19.

Otwarcie ofert: 23.04.2019 roku

 

53. 11-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zapewnienie przez Wykonawcę (agencję pracy tymczasowej) w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 594 z późn. zm.) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.19.19

Termin otwarcia ofert: 18.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert_18.04.2019 r.

Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty_14.05.2019 r.

 

 

54. 05-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie oczyszczenia podsypki torów kolejowych na linii nr 250 Gdańsk Główny- Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.16.19.

Otwarcie ofert: 17.04.2019 roku

55. 04-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie konserwacji słupów wiaty na peronie PKP SKM na stacji Sopot dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.16.19.

Otwarcie ofert: 15.04.2019 roku

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
56. 02-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest  sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne będące własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 11,800 do 13,600-nr sprawy SKMMU.086.10.19

Otwarcie ofert: 10.04.2019 roku

 

57. 01-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest przegląd urzadzeń klimatyzacyjnych produkcji JMN40 zamontowanych na pojazdach typu EN57 AKM (23 EZT) i EN57-1718 - zadanie nr 1, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych produkcji Armpol, Temoinsa, Webasto/Konvcta, zamontowanych na pojazdach typu EN71-045, EN57AKM-768, EN57AKM-1116, SA133 (3 szt.), SA136 (7 szt.) - zadanie nr 2, przegląd urzadzeń klimatyzacyjnych produkcji Thermo King zamontowanych na pojazdach typu 31WE (2 EZT) - zadanie nr 3  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.15.19.

Otwarcie ofert: 11.04.2019 roku

58. 01-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest montaż i dostawa systemu asekuracji pracowników wykonujących prace na wysokości w hali napraw taboru C-4  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.9.19.

Otwarcie ofert: 12.04.2019 roku

59. 26-03-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o..-znak sprawy SKMMU.086.05.19

Nr identyfikatora postępowania w miniportalu: 2bd7ce8a-4e6f-44d6-9ed2-d3362cafb245

 

Termin otwarcia ofert : 25.04.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ_12.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania_17.05.2019 r.

60. 15-03-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana przewodów jezdnych djp 100 mmkw., wymiana lin nosnych C95, wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej, wymiana urządzeń naprężających  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.9.19.

Otwarcie ofert: 27.03.2019 roku

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.