Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
741. 20-04-2009
Zreazlizowano

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMU - ZP/N/20/09 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa rurociągu kablowego z kablem Optotelekomunikacyjnym w relacji linii 250"

Pobierz dokumenty: 2009-04-20
742. 18-04-2009
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/41C/08 - na sprzedaż biletów i legitymacji seniora na stacjach Damnica i Bożepole Wielkie

Pobierz dokumenty: 2009-18-04
743. 17-04-2009
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/21/09 - na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR oraz sterowania oświetleniem peronów dla stacji SKM Sopot i Gdańsk Oliwa

Pobierz dokumenty: 2009-04-17
744. 17-04-2009
Zreazlizowano

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMU-ZP/N/12/09 - wykonanie dokumentacji projektowej - Gdańsk Politechnika

Zamawiający informuje, że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

PROSTAL S.C.

Ul. Biała 1

80-435 Gdańsk

 

Pobierz dokumenty: 2009-04-17
745. 16-04-2009
Zreazlizowano

Dotyczy: postępowania SKMMU - ZP/N/17/09 - wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM i wiaty na stacji Sopot

W związku z przedłużającym sie okresem udzielania odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania, Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Pobierz dokumenty: 2009-04-16
746. 15-04-2009
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/19/09 - na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM, poszerzenia wiaduktu dla poszerzenia dojść na peron na przystanku Sopot Wyścigi.

747. 15-04-2009
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/23/09 - na modernizację przeciągarki stacjonarnej.

Pobierz dokumenty: 2009-04-15
748. 10-04-2009
Zreazlizowano

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMU - ZP/N/17/09 - wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM i wiaty na stacji Sopot

Pobierz dokumenty: 2009-04-10
749. 09-04-2009
Zreazlizowano

 

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/20/09 - na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:

„Budowa rurociągu kablowego wraz z kablem Optotelekomunikacyjnym 60 J, wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 25x4x0,8 dla potrzeb PKP SKM w Trójmieście Sp z o o. w relacji linii250 Gdańsk Gł. - Rumia  z punktem centralnym Gdynia Gł. w Dyspozytorskim Centrum Sterowania SKM oraz łączem w Gdynia Cisowa serwer SKM ul Morska 350 A"

Pobierz dokumenty: 2009-04-09
750. 02-04-2009
Zreazlizowano

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU - ZP/N/15/09 - dokumentacja projektowa dla modernizacji przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Pobierz dokumenty: 2009-04-02

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.