Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
201. 12-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej torów linii kolejowej nr 250 - na wybranych odcinkach dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.14.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
202. 08-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wózka motorowego (drezyny) wraz z dokumetacją określoną w projekcie umowy dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.07.16

203. 05-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na poprawę geometrii torów i rozjazdów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.11.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
204. 02-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.09.16

205. 01-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A przedstawia zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania 4 szt. jednoskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych.

Szczegóły w załączniku

Pobierz dokumenty: zapytanie ofertowe
206. 31-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A wystawia na sprzedaż samochód osobowy marki Skoda Superb

Szczegóły w załączniku

Pobierz dokumenty: ogłoszenie, formularz oferty
207. 24-03-2016

dot. przetargu nieograniczonego -  znak: SKMMS-ZP/N/48/15 - wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania - P4 (naprawa rewizyjna) z podniesieniem funkcjonalności dwóch ezt serii EN71

 

Pobierz dokumenty: wybór oferty 24.03.2016
208. 18-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w Gdańsku w km 3,633-4,058 linii kolejowej nr 250" - znak: SKMMS.ZP.N.05.16

209. 15-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową pn.: "Przebudowa pomieszczeń na Dworcu Podmiejskim na Stacji Gdynia Główna" - znak: SKMMS.ZP.N.6.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
210. 14-03-2016

dot. przetargu nieograniczonego -  znak: SKMMS.ZP.N.43.15 - utrzymanie porządku i czystości na stacjach kolejowych i przystankach osobowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty 14.03.2016

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.