Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
91. 12-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej torów linii kolejowej nr 250 - na wybranych odcinkach dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.14.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
92. 08-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wózka motorowego (drezyny) wraz z dokumetacją określoną w projekcie umowy dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.07.16

93. 05-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na poprawę geometrii torów i rozjazdów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.11.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
94. 02-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.09.16

95. 01-04-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A przedstawia zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania 4 szt. jednoskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych.

Szczegóły w załączniku

Pobierz dokumenty: zapytanie ofertowe
96. 31-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A wystawia na sprzedaż samochód osobowy marki Skoda Superb

Szczegóły w załączniku

Pobierz dokumenty: ogłoszenie, formularz oferty
97. 24-03-2016

dot. przetargu nieograniczonego -  znak: SKMMS-ZP/N/48/15 - wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania - P4 (naprawa rewizyjna) z podniesieniem funkcjonalności dwóch ezt serii EN71

 

Pobierz dokumenty: wybór oferty 24.03.2016
98. 18-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w Gdańsku w km 3,633-4,058 linii kolejowej nr 250" - znak: SKMMS.ZP.N.05.16

99. 15-03-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową pn.: "Przebudowa pomieszczeń na Dworcu Podmiejskim na Stacji Gdynia Główna" - znak: SKMMS.ZP.N.6.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
100. 14-03-2016

dot. przetargu nieograniczonego -  znak: SKMMS.ZP.N.43.15 - utrzymanie porządku i czystości na stacjach kolejowych i przystankach osobowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty 14.03.2016

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.