Archiwum - Strona 44 z 45

Archiwum

Dotyczy: pytania w postępowaniu SKMMS - ZP/N/16/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/13/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/13/10

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/24/10 - na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR - oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Wrzeszcz

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest budowa linii telekomunikacyjnej SKM relacji: Gdańsk Gł. (km 0,00) – Rumia Janowo (km 30,282)

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości w budynku administracyjno-socjalnym C-3 na stacji postojowej Gdynia Cisowa

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest regeneracja części rozjazdowych linii kolejowej nr 250 przez napawanie

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. negocjacji z ogłoszeniem znak: SKMMU-ZP/NZO/38/09

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przedłużenie linii nr 250 i budowę przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, kt\303\263rego przedmiotem jest dostawa 40 sztuk kasownik\303\263w biletowych do bilet\303\263w jednorazowych kartkowych

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. wybór oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/46/09

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej oraz odzieży identyfikacyjnej szytej na miarę

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy panewek zawieszenia silnika P i PK

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU-ZP/N/11/10

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja peronu Gdańsk Politechnika

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMU-ZP/N/11/10

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii.

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest naprawa główna wózka motrowego WM-15A

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/02/10

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO