Aktualności dla podróżnych

mDowód w aplikacji mObywatel – nowy mobilny dokument tożsamości

Szanowni Podróżni

W związku ze zmianą przepisów o aplikacji mObywatel  od 14 lipca 2023 r.dowód osobisty prezentowany jest w aplikacji mObywatel jako „mDowód” i jest on nowym mobilnym dokumentem tożsamości.

mDowód, obok dowodu osobistego w tradycyjnej formie oraz paszportu, stanowi trzeci dokument tożsamości, który potwierdza tożsamość danej osoby.

(W pociągach PKP SKM za dokument potwierdzający tożsamość uważa się także: kartę tożsamości wydaną przez Siły Zbrojne RP, książeczkę żeglarską, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca).

Co zrobić, aby móc w  pełni korzystać z nowego mobilnego dokumentu tożsamości mDowód w pociągach PKP SKM?

Należy posiadać zaktualizowaną wersję aplikacji mObywatel w wersji 2.0.

Do tego celu wystarczy otworzyć aplikację mObywatel, która sama zażąda aktualizacji do wersji 2.0. Wystarczy wybrać opcję: „Aktualizuj”.

Funkcja „Dowód osobisty”, która znajduje się we wcześniejszych wersjach aplikacji mObywatel, obecnie  służy do potwierdzenia tożsamości  jedynie w przypadku weryfikacji biletu imiennego.

Dlatego w przypadku okazania nieaktualnej wersji aplikacji mObywatel podczas wystawiania wezwania do zapłaty, kontroler:

  • może poprosić podróżnego o aktualizację aplikacji do wersji 2.0.
  • może poprosić o inny dokument tożsamości np. dowód tożsamości w tradycyjnej formie – gdy podróżny odmówi wykonania aktualizacji aplikacji,
  • wezwie patrol Policji w celu ustalenia  danych  podróżnego – gdy odmówi on wykonania aktualizacji aplikacji lub okazania innego dokumentu tożsamości.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO