Zasoby

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania posiada 3 sale szkoleniowe o powierzchni 95 m2, 40m2 oraz 32 m2. Sale wyposażone są w sprzęt informatyczny i pomoce dydaktyczne (projektor multimedialny, laptopy szkoleniowe, tablice magnetyczne, ekrany ścienne, flipcharty).

Prowadzimy bibliotekę, w zasobach której znajdują się;

  • obowiązujące teksty aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych Spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego,
  • prezentacje tematyczne,
  • filmy prezentujące budowę i obsługę taboru,
  • prezentacje z zakresu infrastruktury kolejowej,
  • program komputerowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz pozycje literatury kolejowej.

Szkolenia teoretyczne i egzaminy (praktyczne i teoretyczne) przeprowadzane są w pomieszczeniach Ośrodka oraz na terenie Spółki. Część praktyczną szkoleń i egzaminów przeprowadza się na liniach obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. , w warsztatach utrzymaniowych Sekcji Utrzymania Taboru Spółki, na posterunku rewizji technicznej w Wejherowie i Gdańsku, na stacji techniczno-postojowej w Gdyni Cisowej lub w innych punktach obsługi taboru kolejowego Spółki.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO