PKP SKM jako zarządca infrastruktury

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest zarządcą infrastruktury kolejowej – linii kolejowej nr 250 na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym

Zarządzanie infrastrukturą kolejową – linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia (SKM) polega na:

  • budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej,
  • prowadzeniu ruchu pociągów na linii kolejowej nr 250,
  • utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
  • udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na linii kolejowej nr 250 i świadczeniu usług z tym związanych,
  • zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej – linii kolejowej nr 250,
  • zapewnieniu jej rozwoju i modernizacji.

SKM posiada autoryzację bezpieczeństwa Nr PL2120210002 ważną od 19 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2026 r.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności, SKM jako zarządcy infrastruktury kolejowej należy kierować pod adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

ul. Morska 350 A, 81 – 002 Gdynia

e-mail: zarzadca@skm.pkp.pl

 

SKM w ramach korzystania z infrastruktury kolejowej umożliwia pobór energii trakcyjnej z sieci trakcyjnej o napięciu 3 kV DC. Pobór energii elektrycznej może być realizowany za pośrednictwem profili ślizgaczy B.3 i B.8 zgodnych z przepisami normy PN-EN 50367.

Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, do którego przyłączona jest sieć trakcyjna 3 kV DC jest PKP Energetyka S.A.

Przewoźnicy korzystający z energii elektrycznej trakcyjnej zobligowani są do zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej i umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, lub umów kompleksowych o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwami energetycznymi w odpowiednim zakresie.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO