Tabele opłat

Wybierz rodzaj biletu:

Odległość (km):
Bilet upoważnia do przejazdu jednorazowego
Wymiar ulgi Cena
Normalny 4,80 zł
Ulga 25% 3,60 zł
Ulga 33% 3,22 zł
Ulga 37% 3,02 zł
Ulga 49% 2,45 zł
Ulga 50% 2,40 zł
Ulga 51% 2,35 zł
Ulga 78% 1,06 zł
Ulga 93% 0,34 zł
Ulga 95% 0,24 zł
Ulga 100% 0,00 zł

Wykaz ulg:

Ulga 25% przysługuje:

 • Osobom, które ukończyły 60 lat

Ulga 33% przysługuje:

 • Nauczycielom

Ulga 37% przysługuje:

 • Rodzicom lub małżonkom rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieciom/młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, do ukończenia 24 roku życia
 • Inwalidom wojennym i wojskowym (innym niż I grupa)/emerytom/rencistom (2 przejazdy w roku) na podstawie zaświadczenia/weteranom/cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych całkowicie niezdolnym do pracy
 • Osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • Inwalidom wojennym/wojskowym w stopniu innym niż znaczny
 • Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi (II,III gr.)
 • Posiadaczom Karty Polaka

Ulga 49% przysługuje:

 • Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Ulga 50% przysługuje:

 • Osobom, którym pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50%

Ulga 51% przysługuje:

 • Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
 • Kombatantom oraz innym osobom uprawnionym będącym emerytami, rencistami i inwalidami
 • Studentom do ukończenia 26 roku życia/doktorantom do ukończenia 35 roku życia

Ulga 78% przysługuje:

 • Żołnierzom odbywającym niezawodową służbę wojskową
 • Dzieciom/młodzieży z niepełnosprawnością lub jej opiekunom wyłącznie przy przejazdach określonych w ustawie (np. z miejsca zamieszkania do szkoły lub na turnus rehabilitacyjny i z powrotem)
 • Inwalidom wojennym i wojskowym, którzy są zaliczeni do I gr.
 • Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji

Ulga 93% przysługuje:

 • Osobom niewidomym uznanym za niezdolnych do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr.)

Ulga 95% przysługuje:

 • Przewodnikowi towarzyszącemu osobie niewidomej lub osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr.)
 • Przewodnikowi towarzyszącemu w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu oraz kombatancie będącemu inwalidom wojennym lub wojskowym, którzy są zaliczeni do I gr.

Ulga 100% przysługuje:

 • Dzieciom do 4 lat

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO