Zgłoszenie przejazdu grupowego

Przejazd grupowy jest ofertą skierowaną dla co najmniej 10 osób, nie wliczając przewodników/opiekunów (w zgłoszeniu prosimy o podanie łącznej liczby osób w grupie tj. uczestników wraz z opiekunami).
Dla każdego uczestnika grupy wydaje się bilet z ulga 40%, natomiast na każdych 10 uczestników grupy – jeden przewodnik/opiekun korzysta z bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa niż 1 na każde 10 osób, stosuje się wobec nich ulgę 40%.

W  celu uzyskania ulgi organizator przejazdu grupowego powinien zwrócić się do PKP SKM przez stronę internetową PKP SKM (zgłoszenie należy wypełnić poniżej).

Zamówienie powinno wpłynąć do PKP SKM:

  1. najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym dniem wyjazdu grupy – w przypadku grup liczących do 100 osób np. gdy przejazd grupy ma się odbyć w czwartek, to zamówienie powinno wpłynąć do PKP SKM w poniedziałek do godziny 24.00,
  2. najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym dniem wyjazdu grupy – w przypadku grup liczących powyżej 100 osób np. gdy przejazd grupy ma  się odbyć w sobotę, to zamówienie powinno wpłynąć do PKP SKM w poniedziałek do godziny 24.00.

UWAGA! Zamówienie, które wpłynie do PKP SKM w terminie krótszym, może zostać nierozpatrzone.

 

W zamówieniu należy podać co najmniej:

  1)  kontakt e-mail oraz telefoniczny;

  2)  relację przejazdu (jeżeli grupa zamierza odbyć przejazd w dwie strony, należy złożyć dwa oddzielne zamówienia);

  3)  rodzaj pociągu;

  4)  liczbę uczestników (łączna liczba wszystkich uczestników wraz z opiekunami);

  5)  datę i dokładną godzinę wyjazdu (podanie dokładnej daty i godziny - zgodnej z rozkładem jazdy PKP SKM - jest niezbędne do zweryfikowania danego przejazdu).

 

Więcej informacji na temat:

1) przejazdu grupowego można znaleźć pod adresem: www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/oferty/artykul/przejazdy-grupowe

2) ceny biletów za przejazd grupowy można znaleźć pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/tabele-oplat?tx_simskmapi_prices%5Baction%5D=list&tx_simskmapi_prices%5Boffer%5D=256

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00 pod numerem telefonu +48 (58) 721 29 29 wew. 4145.

 

Dane opiekuna / przewodnika grupy:
Informacje o pasażerach:
Grupa musi liczyć co najmniej 10 osób
Relacja przejazdu:
SZUKAJ POŁĄCZENIA
Uwagi

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), w celu realizacji przejazdu grupowego w oparciu o zapisy art. 19 ustawy Prawo przewozowe. Więcej informacji na temat Polityki prywatności jest dostępnych na stronie pod adresem: (http://www.skm.pkp.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/).

 

* pola obowiązkowe
 

1 W przypadku podania nieprawidłowego numeru telefonu i adresu e-mail zgłoszenie nie będzie realizowane.
O przyjęciu zamówienia na grupowy przewóz osób, PKP SKM zawiadamia organizatora, podając numer zamówienia oraz kod PIN,  które należy przedstawić w kasie biletowej lub u kierownika pociągu/konduktora w celu zakupu biletu, przy czym zakup biletu u kierownika pociągu/konduktora jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy przejazd rozpoczyna się na stacji, na której nie jest prowadzona sprzedaż biletów grupowych.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO