Zgłoszenie przejazdu grupowego

Przejazd grupowy jest ofertą skierowaną dla co najmniej 10 osób, nie wliczając przewodników/opiekunów.
Dla każdego uczestnika grupy wydaje się bilet z ulga 40%, natomiast na każdych 10 uczestników grupy – jeden przewodnik/opiekun korzysta z bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa niż 1 na każde 10 osób, stosuje się wobec nich ulgę 40%.

W  celu uzyskania ulgi organizator przejazdu grupowego powinien zwrócić się do PKP SKM przez stronę internetową PKP SKM (zgłoszenie należy wypełnić poniżej).

Zamówienie powinno wpłynąć do PKP SKM:

  1. najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym dniem wyjazdu grupy – w przypadku grup liczących mniej niż 100 osób np. gdy przejazd grupy ma się odbyć w czwartek, to zamówienie powinno wpłynąć do PKP SKM w poniedziałek do godziny 24.00,
  2. najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym dniem wyjazdu grupy – w przypadku grup liczących powyżej 100 osób np. gdy przejazd grupy ma  się odbyć w sobotę, to zamówienie powinno wpłynąć do PKP SKM w poniedziałek do godziny 24.00.

Zamówienie, które wpłynie do PKP SKM w terminie krótszym, może nie zostać rozpatrzone. Jeżeli grupa zamierza odbyć przejazd w dwie strony, należy złożyć dwa oddzielne zamówienia.

 

W zamówieniu należy podać co najmniej:

  1)  nazwę i adres organizatora;

  2)  kontakt e-mail lub telefoniczny;

  3)  relację przejazdu;

  4)  rodzaj pociągu;

  5)  liczbę uczestników;

  6)  datę i przybliżoną godzinę wyjazdu.

 

Jeśli grupa zamierza odbyć przejazd wraz z rowerami, koniecznym będzie uzupełnienie także rubryki dotyczącej liczby przewożonych rowerów.

Więcej informacji na temat przejazdu grupowego można znaleźć pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/oferty-i-promocje

 

Dane opiekuna / przewodnika grupy:
Informacje o pasażerach:
Grupa musi liczyć co najmniej 10 osób
Relacja przejazdu:
Uwagi

* pola obowiązkowe
1 W przypadku podania nieprawidłowego nr telefonu i adresu e-mail zgłoszenie nie będzie realizowane.
O przyjęciu zamówienia na grupowy przewóz osób, zawiadamia się organizatora, podając numer zamówienia oraz kod PIN,  które należy przedstawić w kasie biletowej lub u kierownika pociągu/konduktora w celu zakupu biletu. 

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO