Osoby z niepełnosprawnością

Formularz kontaktowy dla osób z niepełnosprawnością lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04 grudnia 2009 r. na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/782 osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się bilety oferowane są bez dodatkowych opłat. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwosci poruszania się dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła w podróży inna osoba, chyba, że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z zasadami dostępu, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia.

PKP SKM bezwzględnie udziela pomocy przy wsiadaniu do i wysiadaniu z pociągu osobom ze szczególnymi potrzebami, jeżeli została powiadomiona o fakcie przejazdu osoby ze szczególnymi potrzebami przynajmniej na 24 godziny przed zamierzonym terminem podróży.

Ponadto w przypadku:

 • odprawy lub ujawnienia braku biletu osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w pociągu - nie wolno pobierać opłaty za wydanie/skasowanie biletu,
 • w celu zorganizowania pomocy podczas podróży pociągami SKM, osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą zgłaszać się pod numerem tel. 58 721-12-11.

Poniżej przestawiamy wykaz wind oraz podjazdów na poszczególnych stacjach i przystankach linii kolejowej zarządzanej przez:

1) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o:

 1. Rumia Janowo - winda od strony ul. Sobieskiego
 2. Rumia Janowo - winda na peronie
 3. Rumia Janowo - winda od strony ul. Kolejowej
 4. Gdynia Cisowa - winda przy wejściu na peron
 5. Gdynia Cisowa - winda od strony ul. Chylońskiej
 6. Gdynia Chylonia - winda przy wejściu na peron
 7. Gdynia Główna - winda przy wejsciu od strony Dworca Podmiejskiego oraz podjazd przy wejściu od strony Dworca Głównego - wyłaczona z powodu prac inwestycyjnych na peronie. Planowany termin uruchomienia 30.06.2023
 8. Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana
 9. Gdynia Redłowo - winda na peronie
 10. Sopot Kamienny Potok - winda przy wejściu na peron
 11. Sopot - winda od strony Gdyni
 12. Sopot - winda od strony Gdańska
 13. Sopot Wyścigi - winda przy wejściu na peron
 14. Gdańsk Żabianka-AWFiS - winda przy wejściu na peron
 15. Gdańsk Żabianka AWFiS - winda od strony ul. Subisława
 16. Gdańsk Żabianka AWFiS - winda od strony ul.Bitwy Oliwskiej
 17. Gdańsk Oliwa - winda przy wejściu na peron
 18. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet - winda przy wejściu na peron - wejście od strony stacji Gdańsk Główny
 19. Gdańsk Zaspa - przejście w poziomie szyn z podjazdem od strony stacji Gdynia Główna
 20. Gdańsk Wrzeszcz - windy od strony Dworca Kolejowego
 21. Gdańsk Wrzeszcz -winda od strony ul. Wajdeloty
 22. Gdańsk Politechnika - winda przy wejściu na peron - nieczynna z powodu awarii. Planowany terin uruchomienia to 30.06.2023.
 23. Gdańsk Główny - winda przy wejściu na peron 3 - nieczynna z powodu awarii. Planowany terin uruchomienia to 30.06.2023.
 24. Gdańsk Śródmieście - winda na peronie od ul. Okopowej - winda nieczynna, uzterka zgłoszona do ZDIZ do usunięcia w ramach gwarancji
 25. Gdańsk Śródmieście - winda między peronem a pasarelą
 26. Gdańsk Śródmieście -  winda 1 na pasarelii
 27. Gdańsk Śródmieście - winda 2 na pasarelii - nieczynna z powodu awarii. Planowany terin uruchomienia to 30.06.2023.
 28. Gdańsk Śródmieście - winda 3 na pasarelii - nieczynna z powodu awarii. Planowany terin uruchomienia to 30.06.2023.
 29. Gdańsk Śródmieście - winda 4 na pasarelii

Informujemy również, że informacje na temat dostępności peronów dla osób z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz o dostępności infrastruktury dworcowej dla osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ .

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO