Przewóz roweru

PKP SKM umożliwia przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor.

 

Nie podlegają opłacie i są przewożone w ramach bagażu ręcznego:

  • jeden rower wyłącznie w wagonach ezt na trasie Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Gdańsk Śródmieście, na podstawie posiadanego biletu wg Taryfy Pomorskiej, w tym także na podstawie biletu 24 i 72 - godzinnego metropolitalnego oraz Promocyjnego Biletu Miesięcznego "Tandemowego", w wyłączeniem biletów z ulgową usługą transportową;
  • złożony rower w pokrowcu (tj. taki, który posiada techniczną funkcjonalność szybkiego składania go na czas przewozu);
  • rowerek dziecięcy (dwu- lub trójkołowy);
  • rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

W pociągu odpłatnie jest przewożony:

  • jeden niespakowany rower na trasie  Wejherowo – Lębork/Lębork-Wejherowo.                                                                                               

 

Cena za rezerwację miejsca dla przewożonego roweru wynosi 7,00 zł (opłaty za przewóz roweru są zryczałtowane, niezależnie od odległości taryfowej przewozu).

 

W pociągach PKP SKM można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu tj. w każdym składzie są wyznaczone co najmniej cztery miejsca, przy czym w miejscu tym rower winien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku.

 

Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie ani utrudniać przejazdu innym podróżnym. Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i odpowiada za szkody wyrządzone osobom lub mieniu podczas przewozu. PKP SKM ponosi odpowiedzialność za rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jej winy.

 

Podstawa prawna:

  • w § 14 i § 27 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM),
  • w § 42 i § 45 Taryfy przewozowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (TP-PKP SKM) "Taryfa Pomorska",
  • Tabele opłat nr 50 - 55 w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) "Taryfa Pomorska".

Informacja o kanałach sprzedaży, w których można nabyć bilet na przewóz roweru jest dostępna pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/jak-i-gdzie-zakupic-bilet

Więcej informacji  pod adresem: dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy oraz www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/tabele-oplat

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO