Przewóz roweru

PKP SKM umożliwia przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor. Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden niespakowany rower i przewieźć go odpłatnie  na trasieWejherowo – Lębork. Opłaty za przewóz roweru są zryczałtowane, niezależnie od odległości taryfowej przewozu i wskazane są w Cenniku usług.

 

 

Nie podlegają opłacie i są przewożone w ramach bagażu ręcznego:

  • złożony rower w pokrowcu (tj. taki, który posiada techniczną funkcjonalność szybkiego składania go na czas przewozu);
  • rowerek dziecięcy (dwu- lub trójkołowy);
  • rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej;
  • jeden rower wyłącznie w wagonach ezt na trasie Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Gdańsk Śródmieście, na podstawie posiadanego biletu wg Taryfy Pomorskiej, w tym także na podstawie biletu 24 i 72 - godzinnego metropolitalnego oraz Promocyjnego Biletu Miesięcznego "Tandemowego", w wyłączeniem biletów z ulgową usługą transportową. 

 

Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie ani utrudniać przejazdu innym podróżnym. Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i odpowiada za szkody wyrządzone osobom lub mieniu podczas przewozu. PKP SKM ponosi odpowiedzialność za rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jej winy.

 

Podstawa prawna:

  • w § 14 i § 27 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM),
  • w § 42 i § 45 Taryfy przewozowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (TP-PKP SKM) "Taryfa Pomorska",
  • Tabele opłat nr 50 - 55 w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) "Taryfa Pomorska",

 

Informacja o kanałach sprzedaży, w których można nabyć bilet na przewóz roweru jest dostępna pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/jak-i-gdzie-zakupic-bilet

Więcej informacji  pod adresem: dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy oraz www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/tabele-oplat

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO