O ośrodku

Działalność Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania obejmuje organizację szkoleń zawodowych (teoretyczne i praktyczne) oraz egzaminów na kolejowe stanowiska pracy, w tym związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nasze szkolenia realizowane są na podstawie przepisów prawa kolejowego oraz wewnętrznych programów szkolenia zatwierdzonych przez Zarząd Spółki.

W szczególności działalność Ośrodka ukierunkowana jest na:

 1. Szkolenie i egzaminowanie maszynistów (rozszerzenie uprawnień określonych w świadectwie) oraz szkolenie kandydatów na maszynistów (licencja i świadectwo maszynisty).

  Część praktyczna szkoleń na świadectwo maszynisty odbywa się na odcinkach linii kolejowych obsługiwanych przez Spółkę oraz w warsztatach utrzymaniowych Hali napraw, a także na posterunkach rewizji technicznej i punktach obsługi taboru kolejowego Spółki.

  Instruktorzy i egzaminatorzy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. są wpisani do wykazu osób uprawnionych i zatwierdzonych przez Urząd Transportu Kolejowego do szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów.
   
 2. Przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów.
 3. Organizowanie szkoleń okresowych.
 4. Przeprowadzanie egzaminów: kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych.

Przy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. działają powołane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego komisje egzaminacyjne na następujące stanowiska:

 • kierownik pociągu pasażerskiego i tawarowego,
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • rewident taboru,
 • toromistrz,
 • automatyk.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania jest wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem: PL/19/2015.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00002/2014 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Kontakt

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia


tel.: +48 58 721 29 29 wew. 41 51

e-mail: osrodekszkolenia@skm.pkp.pl

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192 488 478

Konto: BGK Oddział w Gdańsku

nr 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

Aktualne oferty


POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO