Jak i gdzie zakupić bilet

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., umożliwia zakup biletów za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

W kasach biletowych:

W kasach biletowych PKP SKM można zakupić:

 • bilety jednorazowe na przejazd "TAM",
 • bilety strefowe: Dobowe i Trzydobowe,
 • bilety zbiorowe na przejazd "TAM",
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego,
 • rezerwację miejsca na przewóz roweru,
 • bilet miesięczny na przewóz roweru,
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową,
 • bilety według ofert: Wspólny Bilet i Pakiet Podróżnika,
 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”. Wykaz kas, w których można nabyć bilet znajduje się pod adresem: www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/oferty/artykul/promocyjny-bilet-miesieczny-tandemowy-nowe-ceny-od-10-grudnia-2017-roku,
 • bilety jednorazowe 24 i 72 – godzinne lub okresowe metropolitalne. Informacje odnośnie lokalizacji kas biletowych wraz z godzinami ich otwarcia i zamknięcia, w których można nabyć bilety metropolitalne znajdują się pod adresem: mzkzg.org/punkty-sprzedazy-biletow-jednorazowych-24-i-72-godzinnych oraz na stronie: mzkzg.org/punkty-sprzedazy-biletow-okresowych;
 • bilety na przejazdy pociągami uruchamianymi przez: PKP Intercity S.A., POLREGIO S.A., Łódzką Kolej Aglomeracyjną a Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Arriva RP Sp. z o.o.

Ponadto w kasach biletowych PKP SKM można:

 • dokonać dopłaty do posiadanego biletu wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową,
 • uregulować należności wynikające z umowy przewozu: gotówką lub kartą płatniczą, a w niektórych kasach także przelewem, na warunkach określonych w odrębnych przepisach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody,
 • uzyskać informacje m.in. o ogólnych warunkach zawarcia umowy, warunkach najniższych opłat za przejazd/przewóz lub o rozkładzie jazdy pociągów,
 • złożyć reklamację lub opłacić należności wynikające z wezwania do zapłaty wystawionego w pociągu,
 • uzyskać informację na temat przejazdów grup zorganizowanych. Więcej informacji na stronie: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/zgloszenie-przejazdu-grupowego,
 • otrzymać: „Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd”, gdy nie nabyli biletu z powodu braku drobnych pieniędzy w kasie lub usterki elektronicznej kasy biletowej lub „Zaświadczenie o opóźnieniu pociągu”,
 • dokonać zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania pociągu na drodze przewozu,
 • dokonać zwrotu lub wymiany zakupionego biletu.

Szczegółowe informacje odnośnie lokalizacji kas biletowych znajdują się pod adresem: http://skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/wykaz-kas-i-automatow

Pamiętaj!
Bilety kartkowe do kasowników należy skasować przed wejściem do pociągu w kasowniku. Ważność biletu  kartkowego rozpoczyna się od chwili skasowania biletu w kasowniku elektronicznym i jest ważny 3 godziny od momentu skasowania biletu. Odcisk kasownika wskazuje datę, godzinę i minutę skasowania. Kasowniki znajdują się w tunelu, budynku dworca bądź na peronie.

Bilet kartkowy

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

Bilety PKP SKM można nabyć także w kasach innych Spółek kolejowych:

Nazwa Spółki kolejowej:Więcej informacji:
„PKP Intercity” S.A.wykaz kas biletowych PKP Intercity
POLREGIO S.A.wykaz kas biletowych POLREGIO
Łódzkia Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.wykaz kas biletowych ŁKA
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.wykaz kas biletowych Kolei Wielkopolskich
„Koleje Mazowieckie  – KM” sp. z o.o.wykaz kas biletowych Kolei Mazowieckich
Koleje Małopolskie sp. z o.o.wykaz kas biletowych Kolei Małopolskich
Koleje Śląskie Sp. z o.o.wykaz kas biletowych Kolei Śląskich
Arriva RP Sp. z o.o.wykaz kas biletowych Arriva

Automaty biletowe

W automatach biletowych zlokalizowanych w obrębie stacji i przystanków, na których zatrzymują się pociągi PKP SKM można zakupić:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • strefowe: Dobowe i Trzydobowe,
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety na przewóz  rzeczy pod opieką podróżnego,
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową,
 • rezerwację miejsca na przewóz roweru (w wybranych automatach biletowych),
 • bilet miesięczny na przewóz roweru.

Termin ważności biletu jednorazowego, w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny od daty i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego,
 • na odległość od 51 do 100 km – 6 godzin licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego,
 • na odległość 101 km albo więcej – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Z 30 - dniowym terminem przedsprzedaży można nabyć bilety dobowe jak i miesięczne.

Szczegółowe informacje odnośnie lokalizacji automatów biletowych znajdują się pod adresem: http://skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/wykaz-kas-i-automatow

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

Ważne!

Płatność za bilety w automacie możesz uiścić gotówką lub kartą płatniczą.

 

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna SkyCash:

Z aplikacji Sky Cash mogą korzystać wszyscy posiadacze telefonów z systemami Android lub iOS. Aplikację SkyCash można pobrać za darmo w dedykowanych sklepach z aplikacjami: Sklep Google Play lub App Store, wpisując w wyszukiwarce "SkyCash", a następnie należy pobrać zawartość aplikacji na swój telefon.


Po wybraniu w aplikacji opcji: "Koleje", należy określić relację przejazdu tj. stację początkową i końcową, datę i godzinę wyjazdu, rodzaj biletu i wybrać przewoźnika "SKM". Następnie należy  podać pozostałe dane np.: liczbę osób, rodzaj zniżki, informację czy przewożony jest np. bagaż lub pies oraz wybrać ofertę. Ostatni krok to akceptacja Regulmaniu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM), wybór rodzaju płatności i zatwierdzenie transakcji. Zakupu można dokonać przy użyciu np. karty płatniczej.


Za pośrednictwem aplikacji SkyCash można nabyć:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • bilety strefowe:  Dobowe i Trzydobowe,
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego,
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową,
 • rezerwację na przewóz roweru „TAM”,
 • bilety miesięczne na przewóz roweru.

Termin ważności biletu jednorazowego, rozpoczyna się od godziny wskazanej przez podróżnego na bilecie. Termin w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny ,
 • na odległość od 51 do 100 km – wynosi 6 godzin,
 • na odległość 101 km albo więcej  – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Do terminu ważności nie wlicza się czasu niezbędnego na zakup biletu.

Z 30 - dniowym terminem przedsprzedaży można nabyć bilety jednorazowe, dobowe, na przewóz rzeczy/psa/rezerwację miejsca na przewóz roweru oraz bilety miesięczne.

Po dokonaniu płatności bilet zostaje automatycznie zapisany w pamięci urządzenia.

Podczas kontroli wystarczy okazać kierownikowi pociągu/konduktorowi/osobie upoważnionej do kontroli właściwy bilet wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego, poprzez wybranie opcji „Kontrola biletów”. Koniecznym do okazania biletu przez aplikację SkyCash podczas kontroli jest posiadanie połączenia  z Internetem.

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

Aplikacja mobilna Jakdojade:

Z aplikacji Jakdojade mogą korzystać wszyscy posiadacze telefonów z systemami Android lub iOS. Aplikację Jakdojade można pobrać za darmo w dedykowanych sklepach z aplikacjami: Sklep Google Play lub App Store, wpisując w wyszukiwarce "Jakdojade", a następnie należy pobrać zawartość aplikacji na swój telefon.

Po wybraniu przewoźnika "SKM" należy określić rodzaju biletu tj. jednorazowy/okresowy/dodatkowy. Następnie należy wybrać relacje przejazdu czyli stację początkową i końcową, datę i godzinę wyjazdu oraz podać pozostałe dane np.: liczbę osób, rodzaj zniżki, informację czy przewożony jest np. bagaż lub pies oraz wybrać ofertę. Ostatni krok to akceptacja Regulmaniu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM), wybór rodzaju płatności i zatwierdzenie transakcji. Zakupu można dokonać przy użyciu "Mojego portfela" lub płatnością elektroniczną (BLIK).


Za pośrednictwem aplikacji Jakdojade można nabyć:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety strefowe: Dobowe i Trzydobowe,
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego,
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową,
 • rezerwację na przewóz roweru „TAM”.

Termin ważności biletu jednorazowego, rozpoczyna się od godziny wskazanej przez podróżnego na bilecie. Termin w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny ,
 • na odległość od 51 do 100 km – wynosi 6 godzin,
 • na odległość 101 km albo więcej  – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Do terminu ważności nie wlicza się czasu niezbędnego na zakup biletu.

Z 30 - dniowym terminem przedsprzedaży można nabyć bilety jednorazowe, dobowe i miesięczne.

Podczas kontroli wystarczy okazać kierownikowi pociągu/konduktorowi/osobie upoważnionej do kontroli właściwy bilet wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego, poprzez wybranie opcji „Twoje bilety”. Koniecznym do okazania biletu przez aplikację Jakdojade podczas kontroli jest posiadanie połączenia  z Internetem.

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

Aplikacja mobilna KOLEO:

Z aplikacji KOLEO mogą korzystać wszyscy posiadacze telefonów z systemami Android lub iOS. Aplikację KOLEO można pobrać za darmo w dedykowanych sklepach z aplikacjami: Sklep Google Play lub App Store, wpisując w wyszukiwarce "KOLEO", a następnie należy pobrać zawartość aplikacji na swój telefon.
 

Po wybraniu opcji: "Szukaj połączenia" należy określić relację przejazdu tj. stację początkową i końcową, datę i godzinę wyjazdu, okreslić pasażerów, którzy będą odbywać przejazd oraz dokonać wyboru pociągu i przewoźnika.  Następnie należy dokonać wyboru oferty i podać informację czy przewożony jest bagaż lub pies. Ostatni krok to wybór rodzaju płatności i zatwierdzenie transakcji. Zakupu można dokonać przelewem, kartą płatniczą, płatnością elektroniczną (BLIK) lub przedpłaconym "kontem KOLEO".


Za pośrednictwem aplikacji KOLEO można nabyć:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety strefowe: Dobowe i Trzydobowe,
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego „TAM”,
 • rezerwację na przewóz roweru „TAM”,
 • bilet miesięczny na przewóz roweru,
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową.

Termin ważności biletu jednorazowego, rozpoczyna się od godziny wskazanej przez podróżnego na bilecie. Termin w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny ,
 • na odległość od 51 do 100 km – wynosi 6 godzin,
 • na odległość 101 km albo więcej  – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Do terminu ważności nie wlicza się czasu niezbędnego na zakup biletu.

Z 30 – dniowym terminem przedsprzedaży można nabyć bilety jednorazowe, dobowe i miesięczne.

Podczas kontroli wystarczy okazać kierownikowi pociągu/konduktorowi/osobie upoważnionej do kontroli właściwy bilet wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego, poprzez wybranie opcji „Kontrola biletów”. Koniecznym do okazania biletu przez aplikację KOLEO podczas kontroli jest posiadanie połączenia  z Internetem.

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

Aplikacja mobilna BILKOM:

Z aplikacji BILKOM mogą korzystać wszyscy posiadacze telefonów z systemami Android lub iOS. Aplikację BILKOM można pobrać za darmo w dedykowanych sklepach z aplikacjami: Sklep Google Play lub App Store, wpisując w wyszukiwarce "BILKOM", a następnie należy pobrać zawartość aplikacji na swój telefon.

Po wybraniu opcji: "Połączenia" należy określić relację przejazdu tj. stację początkową i końcową, datę i godzinę wyjazdu oraz dokonać wyboru pociągu i przewoźnika. Następnie należy podać pozostałe dane np.: rodzaj zniżki, pasażerów, informację czy przewożony jest np. bagaż lub pies, dane właściciela biletu. Ostatnie kroki to zapytanie o chęć otrzymania faktury, akceptacja Regulmaniu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM), wybór rodzaju płatności i zatwierdzenie transakcji. Zakupu można dokonać przy użyciu karty płatniczej lub płatnością elektroniczną (BLIK).


Za pośrednictwem aplikacji BILKOM można nabyć:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego "TAM",
 • rezerwację na przewóz roweru "TAM",
 • bilety jednorazowe z ulgową usługą transportową,
 • bilety według oferty: Wspólny Bilet i Pakiet Podróżnika.

Termin ważności biletu jednorazowego, rozpoczyna się od godziny wskazanej przez podróżnego na bilecie. Termin w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny ,
 • na odległość od 51 do 100 km – wynosi 6 godzin,
 • na odległość 101 km albo więcej  – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Do terminu ważności nie wlicza się czasu niezbędnego na zakup biletu.

Podczas kontroli wystarczy okazać kierownikowi pociągu/konduktorowi/osobie upoważnionej do kontroli właściwy bilet wyświetlony  na ekranie urządzenia mobilnego, poprzez wybranie opcji „Portfel biletów”. Koniecznym do okazania biletu przez aplikację BILKOM podczas kontroli jest posiadanie połączenia  z Internetem.

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

Platforma internetowa

Platforma internetowa „KOLEO”:
Za pośrednictwem platformy „KOLEO” można nabyć:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety strefowe: Dobowe i Trzydobowe,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego "TAM",
 • rezerwację na przewóz roweru "TAM",
 • bilet miesięczny na przewóz roweru,
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową.

Bilety przez platformę KOLEO można zakupić całodobowo:

 • po zalogowaniu się do swojego konta na portalu internetowym. Do zalogowania się niezbędne jest podanie adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji konta oraz hasła;
 • bez logowania – do finalizacji zakupu niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany link umożliwiający pobranie biletu internetowego.

Ważnym jest, że bilety przez platformę można nabyć z 30 – dniowym terminem przedsprzedaży, a termin ważności biletu jednorazowego rozpoczyna się od godziny wskazanej na bilecie, przy czym podróż należy rozpocząć w ciągu 30 minut od godziny wskazanej na bilecie (np. w przypadku zakupu biletu na godzinę 12:00, podróż należy rozpocząć do godziny 12:30).

Termin ważności biletu jednorazowego, rozpoczyna się od godziny wskazanej przez podróżnego na bilecie. Termin w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny ,
 • na odległość od 51 do 100 km – wynosi 6 godzin,
 • na odległość 101 km albo więcej  – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Do terminu ważności nie wlicza się czasu niezbędnego na zakup biletu.

Z 30 – dniowym terminem przedsprzedaży można nabyć bilety jednorazowe, dobowe i miesięczne.

Warunkiem korzystania z platformy „KOLEO” jest:

 • zainstalowanie w systemie jednej z następujących przeglądarek internetowych z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer 10+, Google Chrome 34+, Firefox 30+, Safari 6+,
 • w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego zainstalowanie jednej z następujących przeglądarek: Mobile Safari, iOS 7+, Mobile Chrome, Android 4.4+,Mobile IE, Windows Phone 8 lub wersja późniejsza.

W celu zakupu biletu przez platformę „KOLEO” należy:

 • podać liczbę osób wg taryfy normalnej lub ulgowej oraz w przypadku korzystania z ulgi wybrać rodzaj ulgi;
 • wybrać relację przejazdu lub strefę obowiązywania biletu;
 • wybrać datę i godzinę odjazdu oraz dzień rozpoczęcia ważności biletu;
 • na podstawie zaprezentowanego w portalu rozkładu jazdy pociągów, wskazać połączenie, którym będzie realizowany przejazd;
 • wybrać spośród ofert zaprezentowanych w portalu, te na podstawie których będzie realizowany przejazd;
 • zatwierdzić wybór i przejść do płatności;
 • dokonać płatności online za bilet. W przypadku braku dokonania płatności w wymaganym terminie zamówienie zostanie automatyczne anulowane.

Kup bilet za pośrednictwem platformy internetowej „KOLEO” na: https://bilety.skm.pkp.pl/

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.
 

Pamiętaj!
Podczas kontroli  w pociągu – w przypadku posiadania biletu zakupnego przez platformę internetową „KOLEO”– należy okazać właściwy bilet wyświetlony na urządzeniu mobilnym lub wręczyć bilet wydrukowany na kartce papieru formatu A4.


Platforma internetowa „BILKOM”:
Za pośrednictwem platformy „BILKOM” można nabyć:

 • bilety jednorazowe na przejazd „TAM”,
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego „TAM” ,
 • rezerwację miejsca na przewóz roweru „TAM”,
 • bilety jednorazowe z ulgową usługą transportową,
 • bilety według oferty: Wspólny Bilet i Pakiet Podróżnika.

Bilety przez platformę BILKOM można zakupić całodobowo, z wyjątkiem przerwy (w godzinach 23:45 – 00:30, a w pierwszym dniu każdego miesiąca do 01:00):

 • po zalogowaniu się do swojego konta na portalu internetowym. Do zalogowania się niezbędne jest podanie adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji konta oraz hasła;
 • bez logowania – do finalizacji zakupu niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania potwierdzenia płatności, platforma umożliwia pobranie biletu w formie pliku PDF. Podróżny otrzymuje na podany przez niego adres e-mail bilet w formie pliku PDF.

Ważnym jest, że bilety przez platformę można nabyć z 30 – dniowym terminem przedsprzedaży, a termin ważności biletu jednorazowego rozpoczyna się od godziny wskazanej na bilecie, przy czym podróż należy rozpocząć w ciągu 30 minut od godziny wskazanej na bilecie (np. w przypadku zakupu biletu na godzinę 12:00, podróż należy rozpocząć do godziny 12:30).

Termin ważności biletu jednorazowego, rozpoczyna się od godziny wskazanej przez podróżnego na bilecie. Termin w zależności od odległości:

 • na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny ,
 • na odległość od 51 do 100 km – wynosi 6 godzin,
 • na odległość 101 km albo więcej  – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Do terminu ważności nie wlicza się czasu niezbędnego na zakup biletu.

Podróżny może nabyć bilet przez:

 • platformę „BILKOM”– za pośrednictwem urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet poprzez przeglądarkę Internet Explorer 11 (lub nowszą), Mozilla 54 (lub nowszą), Google Chrome albo przeglądarkę kompatybilną z włączoną obsługą JavaScript i cookies, dla korzystania z aplikacji natywnej Serwisu Urządzenie powinno posiadać system operacyjny nie starszy niż Android 4.4 (Kitkat) API Level 19, lub
 • aplikację mobilną BILKOM – dostępną w sklepie Google w wersji Android 8.0 + (która jest portfelem biletów) oraz w której wszystkie pozostałe funkcje poza zakupem biletów dostępne są poprzez aplikację internetową.

W celu zakupu biletu przez platformę „BILKOM” należy:

 • wybrać relacje przejazdu lub strefę obowiązywania biletu;
 • wybrać datę i godzinę odjazdu oraz dzień rozpoczęcia ważności biletu;
 • na podstawie zaprezentowanego w portalu rozkładu jazdy pociągów, wskazać połączenie, którym będzie realizowany przejazd;
 • podać dane podróżnego;
 • wybrać spośród ofert zaprezentowanych w portalu, te na podstawie których będzie realizowany przejazd. Portal umożliwia wybranie najkorzystniejszej oferty;
 • podać liczbę osób wg taryfy normalnej lub ulgowej oraz w przypadku korzystania z ulgi wybrać rodzaj ulgi;
 • zatwierdzić wybór i przejść do płatności;
 • zapoznać się i zaakceptować aktualny: „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu BILKOM” obsługiwanego przez PKP Informatyka spółka sp. z o.o. oraz RPO-PKP SKM;
 • oznaczyć opcje otrzymania Faktury VAT;
 • dokonać płatności online za bilet. W przypadku braku dokonania płatności w wymaganym terminie zamówienia zostanie automatycznie anulowane.

Kup bilet za pośrednictwem platformy internetowej „BILKOM” na: https://beta.bilkom.pl/

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.
 

Pamiętaj!
Podczas kontroli  w pociągu – w przypadku posiadania biletu zakupionego przez platformę internetową „BILKOM”– należy okazać właściwy bilet wyświetlony na urządzeniu mobilnym lub wręczyć bilet wydrukowany na kartce papieru formatu A4.

Na pokładzie pociągu

W pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli biletów można zakupić:

 • bilety jednorazowe - na przejazd w relacji od stacji/przystanku wsiadania do stacji wskazanej przez podróżnego „TAM” lub w relacji powrotnej wskazanej przez podróżnego,
 • bilety strefowe: Dobowe, Trzydobowe,,
 • bilety grupowe na przejazd „TAM” - z zastrzeżeniem, że w pociągu można nabyć bilety wyłącznie, gdy przejazd rozpoczyna się na stacji, na której nie jest prowadzona sprzedaż biletów grupowych,
 • bilety tygodniowe na przejazd "TAM i z POWROTEM”,
 • bilety miesięczne na przejazd „TAM” lub „TAM i z POWROTEM”,
 • bilety sieciowe półroczne "Mobilny Senior",
 • bilety na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego - na przejazd w relacji od stacji/przystanku wsiadania do stacji wskazanej przez podróżnego „TAM” lub w relacji powrotnej wskazanej przez podróżnego,
 • rezerwację miejsca  na przewóz roweru,
 • bilety miesięczne na przewóz roweru,
 • bilety zerowe do biletu miesięcznego na rower,
 • bilety na przewóz roweru (zabrany jako dodatkowy),
 • bilety jednorazowe oraz miesięczne z ulgową usługą transportową.

Ponadto w pociągu PKP SKM można:

 • dokonać dopłaty do posiadanego biletu wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową,
 • dokonać zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania pociągu na drodze przewozu,
 • uregulować należności wynikające z umowy przewozu: gotówką lub kartą płatniczą,
 • uzyskać Poświadczenie na bilecie o jego całkowitym lub częściowym niewykorzystaniu,
 • uzyskać informacje m.in. o ogólnych warunkach zawarcia umowy, warunkach najniższych opłat za przejazd/przewóz lub o rozkładzie jazdy pociągów.

Termin ważności biletu jednorazowego, w zależności od odległości:

 1. na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny od daty i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego,
 2. na odległość od 51 do 100 km – 6 godzin licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego,
 3. na odległość 101 km albo więcej – wynosi 1 dzień (dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00).

Z 30 – dniowym terminem przedsprzedaży można nabyć bilety miesięczne.


Podróżny, który przed rozpoczęciem podróży nie nabył biletu na przejazd (w kasie biletowej,  placówce upoważnionej do sprzedaży biletów, w automacie biletowym,  za pośrednictwem telefonu komórkowego lub platformy internetowej), albo nie skasował biletu kartkowego, może nabyć bilet lub odpowiednio – skasować bilet kartkowy do kasownika – również w pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli. Za skasowanie biletu w pociągu pobiera się opłatę określoną w Cenniku usług PKP SKM.


Podróżny, obowiązany jest zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli w celu nabycia lub skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pociągu, przy czym zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu (kierunku jazdy) i zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli w celu nabycia lub skasowania biletu, a w przypadku nieobecności ww. w tej części pociągu – oczekiwać na jego  przybycie.

Opłaty za wydanie biletu w pociągu/skasowanie biletu kartkowego nie pobiera się:

 • od osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się,a także ich opiekunów, niezależnie od stacji/przystanku osobowego rozpoczęcia podróży – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu dokumentu potwierdzającego ww. status, z zastrzeżeniem pkt 2 – 4. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niepełnoprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
 • od osób, które ukończyły 60 lat – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego wiek;
 • od osób odbywających przejazd z dzieckiem w wieku do lat 6 – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu, na żądanie kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli, dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 • od kobiet w ciąży – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu, na żądanie kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli dokumentu potwierdzającego ciążę (prawo do pomocy nie jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia);
 • od osób małoletnich, którzy odbywają przejazd bez rodzica/opiekuna i nie ukończyli 13. roku życia,
 • od osób rozpoczynających przejazd na stacji/przystanku osobowym w czasie, gdy kasa biletowa jest nieczynna, nie ma kasy biletowej lub nie sprzedaje się w kasie biletów danego rodzaju (nawet w przypadku czynnego automatu biletowego na stacji/przystanku osobowym);
 • od osób, które chciały uregulować należności za przejazd/przewóz kartą płatniczą u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli bezpośrednio po wejściu do pociągu jednak terminal płatniczy był niesprawny lub brak było zasięgu dla transmisji danych, albo z innych przyczyn leżących po stronie przewoźnika nie było możliwe zrealizowanie transakcji;
 • od osób, które nie nabyły biletu z powodu braku drobnych pieniędzy w kasie lub usterki elektronicznej kasy biletowej i posiadają wydane przez tę kasę „Poświadczenie o niemożności wydania biletu w kasie lub w pociągu PKP SKM”;
 • od osób posiadających bilet ze stemplem „Dalej”wydany przez punkt o ograniczonym zakresie odprawy lub bilet z adnotacją „Dalej”, poświadczoną podpisem i stemplem identyfikacyjnym wystawcy biletu, wydany przez kierownika pociągu/konduktora/osobę upoważnioną do kontroli w innym pociągu, w tym też pociągu innego przewoźnika kolejowego;
 • od osób wsiadających na stacji/przystanku osobowym, na której brak jest elektronicznych kasowników biletowych;
 • w przypadku zmiany umowy przewozu, przed rozpoczęciem podróżny albo w miejscu zatrzymania pociągu na drodze przewozu, o ile podróżny zgłosi zamiar dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 19 RPO-PKP SKM.   

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO