Parametry lini kolejowej nr 250

Linią kolejowa nr 250 Gdańsk Główny – Rumia jest to linia pierwszorzędna (wg klasyfikacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie), funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona wyłącznie dla ruchu pasażerskiego (w szczególności wojewódzkich i lokalnych przewozów pasażerskich), normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana napięciem 3000 V prądu stałego.

Długość linii kolejowej wynosi 32,652 km

 

Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolejowej Nr 250 wynosi 70 km/h

 

Na linii kolejowej Nr 250 znajdują się następujące stacje i przystanki osobowe:

 • Gdańsk Śródmieście
 • Gdańsk Główny
 • Gdańsk Stocznia
 • Gdańsk Politechnika
 • Gdańsk Wrzeszcz
 • Gdańsk Zaspa
 • Gdańsk Przymorze-Uniwersytet
 • Gdańsk Oliwa
 • Gdańsk Żabianka - AWFiS
 • Sopot Wyścigi
 • Sopot
 • Sopot Kamienny Potok
 • Gdynia Orłowo
 • Gdynia Redłowo
 • Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
 • Gdynia Główna 
 • Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski
 • Gdynia Grabówek 
 • Gdynia Leszczynki 
 • Gdynia Chylonia
 • Gdynia Cisowa
 • Rumia Janowo

Zasilanie podstawowe i rezerwowe urządzeń sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje przyłącza energetyczne zlokalizowane przy podstacjach Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) PKP Energetyka.

Szczegółowe parametry techniczno – eksploatacyjne, charakterystyka peronów, opis urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wykaz posterunków ruchu znajdują się w „Regulaminie sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o” dostępnym w zakładce Warunki udostępniania

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO