Aktualności dla podróżnych

ULGOWE PRZEJAZDY DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Szanowni Podróżni

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje,  że 26 stycznia weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu COVID -19. Wprowadza ona nową ulgę (33 %) dla honorowych dawców krwi.

WAŻNE - zniżka dotyczy krwiodawców, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19.

Mogą oni skorzystać z ulgi podczas przejazdów komunikacją krajową na podstawie BILETÓW JEDNORAZOWYCH w środkach publicznego transportu zbiorowego:

- kolejowego - w 1. i 2. klasie pociągów osobowych i pospiesznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

- kolejowego - w 2. klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne.

Aby móc podróżować koleją na podstawie biletu z nową ulgą, należy okazać podczas kontroli w pociągu zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi wydane przez centrum krwiodawstwa: regionalne, wojskowe lub MSWiA.

Zaświadczenie to musi zawierać: datę wydania, imię i nazwisko dawcy krwi, numer PESEL dawcy krwi, informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Ulga obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO