Aktualności dla podróżnych

Zasady przejazdu pociągami SKM z Gdańską Kartą Mieszkańca

Szanowni Podróżni,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje o możliwości odbywania przejazdów pociągami PKP SKM na podstawie biletów okresowych ZTM  załadowanych na Gdańskiej Karcie Mieszkańca.

1. Jakie warunki należy spełnić, aby móc odbywać przejazdy na podstawie Gdańskiej Karty Mieszkańca w pociągach PKP SKM?

Aby podróżować na podstawie Gdańskiej Karty Mieszkańca pociągami PKP SKM/PKM
i POLREGIO na terenie miasta Gdańska, muszą zostać spełnione trzy nw. warunki:

1. podróżny musi posiadać Gdańską Kartę Mieszkańca:

      a)w formie spersonalizowanej plastikowej karty wraz ze zdjęciem, lub

        b) w formie elektronicznej – na aplikacji mobilnej „Jestem z Gdańska” wraz ze   zdjęciem;

2. Gdańska Karta Mieszkańca musi posiadać w pamięci ważny bilet okresowy imienny ZTM Gdańsk. Bilet może być zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy, miesięczny lub semestralny (patrz ust. 2);

3. posiadać aktywny „Pakiet Mieszkańca” na dany rok kalendarzowy. Pakiet ten przedłuża się co roku.

2. Z jakim biletem Gdańska Karta Mieszkańca jest ważna?

  1. Gdańska Karta Mieszkańca jest ważna z każdym z nw. biletów:

  1) Miesięczny imienny:

  a) pełnopłatny:

 • w granicach miasta Gdańska,
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Żukowo i Sopotu;

  b) ulgowy:

 • w granicach miasta Gdańska,
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Żukowo i Sopotu;

  2) Semestralny imienny pełnopłatny:

 • w granicach miasta Gdańska (cztero lub pięcio miesięczne),
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Żukowo i Sopotu (cztero lub pięcio miesięczne).

Aktualny cennik biletów miesięcznych i semestralnych znajduje się pod adresem: https://ztm.gda.pl/bilety/bilety-okresowe,a,3020

 2. Każdy bilet okresowy imienny zgodny z ww. zasadami uprawnia do przejazdu
nawet w przypadku jeśli bilet został wydany dla studenta, który ukończył 26 rok życia (mimo, że podróżny nie posiada już uprawnień do ulgowego przejazdu w pociągach PKP SKM) może odbyć przejazd na posiadanym bilecie zapisanym na Karcie.

 3. Oferta nie dotyczy biletów miesięcznych na okaziciela oraz biletów metropolitalnych.

3. Jakie są formy Gdańskiej Karty Mieszkańca?

Występują dwie formy Gdańskiej Karty Mieszkańca tj.:

 • w formie plastikowej karty,
 • w formie elektronicznej – na aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym „Jestem z Gdańska”.

Podróżny jest zobowiązany do posiadania Gdańskiej Karty Mieszkańca wyłącznie w jednej z ww. form.

4. Zakres ważności:

Gdańska Karta Mieszkańca obowiązuje w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, na nw. trasach:  

 • PKP SKM: od przystanku Gdańsk Śródmieście do przystanku Żabianka-AWFiS: Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Główny – Gdańsk Stocznia – Gdańsk Politechnika – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Zaspa – Gdańsk Przymorze-Uniwersytet – Gdańsk Oliwa – Gdańsk Żabianka-AWiS;
 • POLREGIO: pociągi podmiejskie od przystanku Gdańsk Lipce do stacji Gdańsk Oliwa: Gdańsk Lipce – Gdańsk Orunia – Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa;
 • NA TRASIE PKM (przewoźnicy PKP SKM i POLREGIO): między stacjami Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Osowa: Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Strzyża – Gdańsk Niedźwiednik – Gdańsk Brętowo – Gdańsk Jasień – Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Matarnia – Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa.

5. Jak przebiega kontrola pasażerów posiadających Gdańską Kartę Mieszkańca?

  1. Podczas kontroli biletowej w pociągach PKP SKM/PKM i POLREGIO, pasażer jest zobowiązany okazać:

 • spersonalizowaną Kartę Mieszkańca ze zdjęciem lub aplikację mobilną „Jestem z Gdańska” ze zdjęciem, oraz
 • zapisany na/w Karcie Mieszkańca imienny bilet okresowy, ważny na terenie miasta Gdańska (patrz ust. 2), oraz
 • ważny na dany rok „Pakiet Mieszkańca”.

  2. Podróżny bez wykupionego „Pakietu Mieszkańca” w kwocie 1,00 zł – mimo posiadania ważnego biletu okresowego imiennego ZTM Gdańsk doładowanego na Karcie Mieszańca –  traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu. W takim wypadku podróżnemu wystawia się wezwane do zapłaty.

  3. W pociągach PKP SKM na terenie miasta Gdańska nie są honorowane Gdańskie Karty Mieszkańca z zapisanymi/wgranymi na nich wyłącznie dokumentami uprawniającymi do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku. Aby ww. Karta była ważna w pociągach PKP SKM musi posiadać zapisany w pamięci bilet okresowy imienny.

  4. Pasażer ma obowiązek (w przypadku posiadania karty w formie elektronicznej) dodania zdjęcia do swojego konta – system Gdańskiej Karty Mieszkańca nie pozwoli zakupić biletu okresowego, jeżeli zdjęcie nie jest dodane do konta (zdjęcie musi przedstawiać osobę kontrolowaną i być czytelne dla kontrolera).

6. Jakie bilety także mogą być zapisane na Karcie Mieszkańca?

Karty Mieszkańca Gdańska lub Gdyni, które wydawane są odpowiednio przez ZTM w Gdańsk i ZKM w Gdyni, mogą być nośnikami także biletów metropolitalnych, które są honorowane w pociągach PKP SKM, zgodnie z Dodatkiem do TP-PKP SKM.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO