Aktualności dla podróżnych

Zasady przejazdu pociągami SKM z Gdańską Kartą Mieszkańca

Szanowni Podróżni,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje o możliwości odbywania przejazdów pociągami PKP SKM na podstawie biletów okresowych ZTM  załadowanych na Gdańskiej Karcie Mieszkańca.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odbywać przejazdy na podstawie Gdańskiej Karty Mieszkańca w pociągach PKP SKM?

Aby podróżować na podstawie Gdańskiej Karty Mieszkańca pociągami PKP SKM i POLREGIO na terenie miasta Gdańska, muszą zostać spełnione trzy warunki:

  1 . podróżny musi posiadać spersonalizowaną Gdańską Kartę Mieszkańca okazywaną:

 • w formie plastikowej karty wraz ze zdjęciem, lub;
 • w formie elektronicznej – na aplikacji mobilnej „Jestem z Gdańska” wraz ze zdjęciem

(zdjęcie musi być aktualne tzn. przedstawiać osobę kontrolowaną i być czytelne dla osoby dokonującej kontroli w pociągu);

  2. na Gdańskiej Karcie Mieszkańca trzeba mieć zapisany  ważny bilet okresowy imienny Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (dalej: ZTM Gdańsk). Bilet może być zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy, miesięczny lub semestralny. W przypadku biletu ulgowego podróżny, podczas kontroli biletów powinien okazać dokument poświadczający prawo do ulgi w określonej wysokości w komunikacji publicznej (ZTM Gdańsk);

  3. podróżny musi posiadać aktywny „Pakiet Mieszkańca” na dany rok kalendarzowy. Pakiet ten przedłuża się co roku.

Z jakim biletem Gdańska Karta Mieszkańca jest ważna?

 • Gdańska Karta Mieszkańca jest ważna z każdym z nw. biletów:

Bilety okresowe ZTM Gdańsk

1 . Miesięczny imienny:

 

a) pełnopłatny:

 
 • w granicach miasta Gdańska,
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Żukowo i Sopotu,
 

b) ulgowy:

 
 • w granicach miasta Gdańska,
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Żukowo i Sopotu,
 

2 .Semestralny imienny pełnopłatny:

 
 • w granicach miasta Gdańska (kolejno cztero lub pięcio miesięczne),
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Żukowo i Sopotu (kolejno cztero lub pięcio miesięczne).
 

 

Aktualny cennik biletów miesięcznych i semestralnych znajduje się pod adresem: https://ztm.gda.pl/bilety/bilety-okresowe,a,3020

 

 • podróżny posiadający  bilet okresowy imienny ZTM Gdańsk, zgodny z ww. zasadami, ma prawo do ulg obowiązujących w przepisach ZTM Gdańsk.  Np. student, który ukończył 26 rok życia, może odbyć przejazd na podstawie biletu z ulgą 50%.
 • oferta nie dotyczy biletów miesięcznych na okaziciela, biletów metropolitalnych oraz uprawnień do bezpłatnych przejazdów w komunikacji uruchamianej przez ZTM Gdańsk.

Jakie są rodzaje Gdańskiej Karty Mieszkańca?

Występują dwa rodzaje Gdańskiej Karty Mieszkańca tj.:

 • w postaci plastikowej karty:
 • według wzoru nr 1:

 • według wzoru nr 2:

 

WAŻNE:KARTA MIESZKAŃCA MUSI POSIADAĆ ZDJĘCIE

 

 • w postaci elektronicznej – na aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym „Jestem z Gdańska”:
 • według wzoru nr 3:

 

WAŻNE:KARTA MIESZKAŃCA MUSI POSIADAĆ ZDJĘCIE

 

Podróżny jest zobowiązany do posiadania Gdańskiej Karty Mieszkańca wyłącznie w jednej z ww. form.

Zakres ważności:

Gdańska Karta Mieszkańca obowiązuje w granicach administracyjnych Miasta Gdańska na trasach:  

 • PKP SKM: od przystanku Gdańsk Śródmieście do przystanku Gdańsk Żabianka-AWFiS: Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Główny – Gdańsk Stocznia – Gdańsk Politechnika – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Zaspa – Gdańsk Przymorze-Uniwersytet – Gdańsk Oliwa – Gdańsk Żabianka-AWiS;
 • POLREGIO: od przystanku Gdańsk Lipce do stacji Gdańsk Oliwa: Gdańsk Lipce – Gdańsk Orunia – Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa;
 • NA TRASIE PKM (POLREGIO): między stacjami Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Osowa: Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Strzyża – Gdańsk Niedźwiednik – Gdańsk Brętowo – Gdańsk Jasień – Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Matarnia – Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa.

Jak przebiega kontrola pasażerów posiadających Gdańską Kartę Mieszkańca?

 1. Podczas kontroli biletowej w pociągach PKP SKM i POLREGIO pasażer jest zobowiązany okazać:
 • spersonalizowaną Kartę Mieszkańca ze zdjęciem lub aplikację mobilną „Jestem z Gdańska” ze zdjęciem oraz
 • zapisany na/w Karcie Mieszkańca imienny bilet okresowy ZTM Gdańsk, ważny na terenie miasta Gdańska (jeśli podróżny posiada bilet ulgowy, powinien dodatkowo posiadać w pociągu dokument poświadczający prawo do ulgi) oraz
 • ważny na dany rok „Pakiet Mieszkańca”.

  2. Brak posiadania przez podróżnego jakiegokolwiek elementu wskazanego powyżej w pkt. 1 jest traktowane jako przejazd bez      ważnego biletu i jest podstawą do wystawienia przez kontrolera  wezwania do zapłaty.

  3.  W pociągach PKP SKM na terenie miasta Gdańska nie są honorowane Gdańskie Karty Mieszkańca z zapisanymi/wgranymi na nich wyłącznie dokumentami uprawniającymi do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku. Aby ww. Karta była ważna w pociągach PKP SKM, musi być na niej zapisany  bilet okresowy imienny.

  4. Pasażer korzystający z Gdańskiej Karty Mieszkańca w formie elektronicznej musi  dodać zdjęcie do swojego konta – system Gdańskiej Karty Mieszkańca nie pozwoli zakupić biletu okresowego, jeżeli zdjęcie nie jest dodane do konta (zdjęcie musi przedstawiać osobę kontrolowaną i być czytelne dla kontrolera). Zdjęcie można dodać po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce Profil (zdjęcie nie może mieć mniej niż 300 pikseli szerokości).

 

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO